Ruzie tussen vennoten? Wat te doen?

Een ruzie komt voor in de beste families. Het is dan ook niet opzienbarend dat het ook kan knetteren tussen zakelijke vennoten. Een goede verstandhouding kan gelukkig wel een stootje hebben, dus meestal zal een dergelijke ruzie wel weer oplossen. Toch komt het helaas ook voor dat een ruzie niet meer op te lossen lijkt, en er niets anders mogelijk is dan een scheiding tussen vennoten. Wat te doen?

Wanneer ruzie een zakelijke samenwerking onmogelijk maakt, en er geen oplossing mogelijk is voor mediation, dan rest er maar één ding. Een zakelijke scheiding. In de praktijk blijkt vaak dat een zakelijke scheiding net zoveel emoties oproept als bij een scheiding tussen ex-geliefden. Emoties vertroebelen vaak de realiteit met het risico dat eindeloos lange juridische procedures gevoerd dienen te worden. Daarbij worden de zakelijke doelen vaak uit het oog verloren.

Voor vennoten die als gelijkwaardige aandeelhouders en bestuurders gezamenlijk een BV voeren, bestaat er een wettelijke geschillenregeling. Hierin kan bijvoorbeeld afgedwongen worden om aandelen verplicht aan te bieden aan de ander. Dat is geen eenvoudige procedure, maar het is een manier om uit elkaar te gaan.

Voor een vof of een maatschap is deze geschillenregeling niet van toepassing. Daarom is het juist van belang dat de beëindiging van de samenwerking contractueel is vastgelegd. Een bezoek aan de advocaat bij de start van een vof of maatschap is dan ook geen overbodige luxe. Er zijn ook geen wettelijke mogelijkheden om een medevennoot uit de vof of maatschap te zetten, maar er zijn wel mogelijkheden om dat contractueel met elkaar te regelen. Vandaar het belang van een vennootschaps- of maatschapscontract.

Indien u met elkaar een BV gaat voeren, is het zeker ook raadzaam om diverse zaken goed te regelen. Dat kan in de oprichtingsakte of statuten, maar het kan ook in een aandeelhoudersovereenkomst of managementovereenkomst. Denk daarbij aan afspraken over een regeling bij een patstelling in de besluitvorming, over het dividendbeleid en de prijsbepaling van de aandelen.

Heeft u zelf te maken met een dreigend geschil tussen uw zakelijk partner? Of wilt u voorkomen dat een zakelijk geschil met uw compagnon leidt tot een complexe juridische strijd, neem dan contact op met één van onze specialisten bij Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten