Samenwerking leidt tot overtreding van geheimhoudingsclausule.

In de bouwwereld is samenwerken aan de orde van de dag. Dat samenwerking kan leiden tot het schenden van geheimhouding van bedrijfsgevoelige informatie, blijkt uit volgend praktijkverhaal.

Een technisch installateur heeft sinds 2 jaren een nieuwe commercieel directeur aangesteld. Tijdens de indiensttreding is lang onderhandeld over een stevig salaris. Ook is een uitgebreid geheimhoudings- en nevenwerkzaamhedenbeding ondertekend. Bij het niet naleven ervan kan ontslag op staande voet gegeven worden, aangevuld met een boete van 2500 euro per overtreding.

Vooral in het laatste jaar werkt de commercieel directeur intensief samen met een andere –concurrerende – technisch installateur die tevens is ingehuurd bij grotere projecten. Er wordt regelmatig overleg gevoerd tussen de commercieel directeur en de eigenaar van de concurrerende installateur. Gedurende de samenwerking ontstaat een goede relatie. Hoewel soms bedrijfsgevoelige gegevens worden uitgewisseld, is dat in de redenatie van de commercieel directeur gerechtvaardigd, zelfs noodzakelijk, om het werk goed en rendabel te kunnen uitvoeren. De werkgever van de commercieel directeur is in eerste instantie niet op de hoogte van deze innige samenwerking.

Als de eigenaar van het ‘concurrerende’ bedrijf een vacatureaanbod doet voor de commercieel directeur, komt dat niet helemaal als een verrassing. Aangezien hij een stuk meer gaat verdienen gaat hij in op het aanbod en dient zijn ontslag in bij de huidige werkgever.

De huidige werkgever is ‘not amused’. Een week voor de laatste werkdag krijgt de commercieel directeur een schriftelijke uitnodiging om toelichting en uitleg te geven over het geheimhoudings- en nevenwerkzaamhedenbeding. Wanneer de commercieel directeur zich ziek meldt, wordt alsnog ontslag op staande voet uitgevaardigd.

De directie van het bedrijf claimt, na onderzoek, dat de commercieel directeur 74 keer de geheimhouding heeft geschonden. Ze eisen dan ook een bedrag van 185.000 euro. In een lange lijst wordt opgesomd wanneer contact en overleg is geweest met de concurrerent. Gedurende de laatste maanden bleek zelfs werk ongunstiger geoffreerd om de concurrent te bevoordelen. Uit documentatie blijkt dat de concurrent voor een groot aantal deelprojecten inzicht had in de bedrijfs- en projectmarges.

De zaak komt uiteindelijk voor de rechter. De rechter oordeelt uiteindelijk dat het ontslag op staande voet terecht is. Direct gevolg is dat de geëiste vergoeding bij direct ontslag, een bedrag van ruim 9000 euro, betaald dient te worden door de ontslagen commercieel directeur. Ook het teveel ontvangen salaris (1 week), dient terugbetaald te worden.

Dan de boete. De rechter erkent dat de commercieel directeur zich schuldig heeft gemaakt aan schending van de geheimhouding en onterecht de concurrent heeft bevoordeeld ten koste van de werkgevende onderneming. Echter, de hoogte van de boete is buiten proportie, zo vindt de rechter. Het eindoordeel is dat een tiende van het geëiste bedrag betaald zal moeten worden. Uiteindelijk dient de commercieel directeur in kwestie ruim 27.000 euro te betalen aan de – inmiddels – oud werkgever.

Tip!

Hoe is het gesteld met uw geheimhoudings- en nevenwerkzaamhedenbeding? Laat het checken door Beks Advocaten. Info@beksadvocaten.nl

(Dit verhaal is gebaseerd op een echte uitspraak. Bedragen zijn weliswaar aangepast)

Beks Advocaten