Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Wat te doen?

Het is een veelbesproken onderwerp. Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De onthullingen in ‘The Voice’ en het laatste nieuws met betrekking tot het gedrag van Marc Overmars bij Ajax lijken een maatschappelijke discussie op gang te brengen. Want, zoals gesuggereerd, zullen dit niet de enige plekken zijn waar gedrag voorkomt dat niet door de beugel kan. Als werkgever kun je je ogen niet sluiten voor deze discussie. Bovendien stelt de arbowet dat je als werkgever verplicht bent om een veilige werkplek te bieden voor je medewerkers. Dus in plaats van de discussie weg te wimpelen met de gedachte dat het ‘bij ons’ niet voorkomt, is het beter om te onderzoeken hoe het gesteld is met de cultuur in je bedrijf. Een goede stap is ook om een vertrouwenspersoon aan te stellen waar je medewerkers terecht kunnen om ongewenst gedrag te melden. In een aantal punten geven we aan waarbij je dan rekening dient te houden.

Functie en taak van een vertrouwenspersoon?

Medewerkers kunnen altijd te maken krijgen met situaties die niet te bespreken zijn met een leidinggevende. Dat kan te maken hebben met pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Een vertrouwenspersoon (intern bijvoorbeeld iemand met een HR rol, of extern) biedt begrip en een luisterend oor. De vertrouwenspersoon kan adviezen geven aan de medewerker, maar is niet verantwoordelijk voor het oplossen ervan. De vertrouwenspersoon dient wel ondersteuning te bieden wanneer bijvoorbeeld een officiële aangifte gedaan dient te worden. Ook dient de vertrouwenspersoon nazorg te verlenen aan de medewerker.  Verder dient de vertrouwenspersoon erop toe te zien dat de werkgever op de hoogte is van de officiële klachten en de status van de klacht.

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Een bedrijf is niet verplicht om een vertrouwenspersoon ‘in huis’ te hebben. De arbowet wordt op dit moment aangepast en zal binnenkort de eis hebben dat je als werkgever wel toegang tot een vertrouwenspersoon dient te regelen. Het is echter aan te raden om toch alvast een vertrouwenspersoon te hebben. Werkgerelateerde psychische klachten zorgen voor een derde van het ziekteverzuim. Geen overbodige luxe dus.

Overigens is het goed te weten dat een medewerker een interne vertrouwenspersoon mag weigeren. Dat geldt vooral bij kleinere bedrijven waarbij medewerkers het lastig kunnen vinden om hun ‘problemen’ te delen met mensen die ze goed kennen. De toegang tot een externe vertrouwenspersoon is daarom ook zeker aan te raden.

Juridisch goed geregeld!

Intenties alleen zijn niet voldoende om adequaat om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. Daarom is het goed om ook eens juridisch te toetsen of de geldende procedures en regels in je bedrijf afdoende zijn om een mogelijke claim te voorkomen. Maak daarom eens een vrijblijvende afspraak met Rob Beks van Beks Advocaten.

info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten