Software leverancier aansprakelijk stellen bij niet nakomen van afspraken.

Als u ondernemer bent, en ook nog wel eens met andere ondernemers spreekt, dan is de kans groot dat u wel eens verhalen hoort over slecht functionerende software of applicaties. De kans is nog groter dat u er verhalen bij hoort over de povere opvolging van de software- of IT leverancier wanneer zich een probleem voordoet.

Het kan dus geen kwaad om als ondernemer eens goed na te denken over de wijze waarop u de prestatie-afspraken van uw automatiseringstoeleverancier (of liever; de prestatiebelofte) vast gaat leggen in een service level agreement (SLA). In de meeste gevallen gaat het in bestaande SLA’s om de snelheid van reageren. Maar heel zelden gaat het erover wat eventuele sancties zijn wanneer vooraf beloofde prestaties niet gehaald worden.

Toegegeven, er zijn vele factoren die invloed hebben op een goed werkende automatisering. Dus, er is vaak ook een mogelijkheid voor een automatiseerder een factor als schuldige aan te wijzen waarop betreffende automatiseerder geen invloed heeft. Toch kan het helpen om eens na te denken over een SLA die wat uitgebreider is, en die wellicht wat meer invloeds- en prestatiefactoren benoemt dan nu vaak het geval is. Zo kan het helpen om de beloofde prestaties uitvoeriger te beschrijven en ook op te nemen in een SLA. Ook is het goed om helder te zijn over sancties. Sancties die betrekking hebben op de verschillende en gedetailleerde prestatiebeloften in de overeenkomst. Het opstellen van mogelijke boetebedingen is overigens wel gehouden aan overkoepelende wetgeving. Vaak werkt het overigens beter om een inspanningsverplichting (gratis of met korting) te eisen dan een boete op te leggen.

Wilt u hulp bij het opstellen van een effectieve overeenkomst met uw software- en of IT partner? Praat er eens over met Rob Beks. r.beks@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten