Startende ondernemers zijn benieuwd naar mogelijkheden rondom concurrentiebeding.

Een tweetal startende ondernemers nam onlangs contact op. Ze waren druk in voorbereiding voor de opstart van een eigen bedrijf. Na een gesprek blijkt het volgende. De relatie met de huidige werkgever blijkt niet erg goed. Volgens de toekomstig ondernemers heeft hun baas meer aandacht voor zijn collectie auto’s dan voor het bedrijf. Veel klanten hebben bovendien al aangegeven dat de twee (ze zijn beiden leidinggevend) voor zichzelf zouden moeten beginnen. Klandizie wordt daarbij in het vooruitzicht gesteld.

De toekomstig ondernemers hebben echter gehoord dat ze moeten opletten voor een concurrentiebeding of relatiebeding. Beide medewerkers hebben inderdaad een concurrentiebeding getekend. Op basis van enkele ‘voorvallen’ uit het verleden, heeft de huidige werkgever al eens geroepen dat het misschien tijd zou worden voor de twee om naar een andere baas te gaan. De ondernemers in spe willen nu graag weten waar ze juridisch aan toe zijn.

Hoewel vaak wordt gedacht dat het niet zo’n vaart zal lopen met een concurrentiebeding, is dat een misverstand. Concurrentie kan worden beschouwd als een onrechtmatige daad waarbij de overtreder aansprakelijk is voor de schade die aan de ander wordt toegebracht. De hoogte van de schade is in de praktijk echter lastig aan te tonen. Niettemin kan het dus toch leiden tot vervelende en dure juridische procedures.

In dit geval blijkt dat het concurrentiebeding onredelijke voorwaarden bevat. De benoemde uitsluitende concurrerende aktiviteiten zijn zo omvangrijk, dat het onmogelijk wordt om danwel ander werk te kunnen vinden, danwel een eigen bedrijf te kunnen opstarten op basis van de ervaring en kennis. Een juridische procedure is dan ook zeker kansrijk.

Het advies is echter om in gesprek te gaan. Daarbij kan duidelijk gemaakt worden dat de ondernemers in spé zich niet meer kunnen vinden in de werkwijze en cultuur van het bedrijf. De beste oplossing is om te komen tot een vaststellingsovereenkomst, waarbij de werknemers zelf opzeggen en dat de werkgever het concurrentiebeding laat varen.

Het helpt als de alternatieven duidelijk en feitelijk worden gecommuniceerd. Dit vraagt om een overtuigend communicatievermogen, aangezien dit al snel als een dreigement kan worden uitgelegd.

Wilt u meer weten over het opstellen van een juridische houdbaar concurrentiebeding? Neem dan contact op met Christophe van Uden van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten