Termijn deponering jaarrekening verkort naar 12 maanden.

Deponering jaarrekening 2016 tot uiterlijk 31 december 2017!

Vanaf 1 januari 2016 is er iets veranderd in de deponeringstermijn voor jaarrekeningen. De oorspronkelijke termijn van 13 maanden is met 1 maand ingekort tot 12 maanden. Dit jaar is dat voor het eerst van toepassing. Ofwel jaarrekeningen van 2016 dienen gedeponeerd te zijn op uiterlijk 31 december 2017. Niet vergeten dus.

Hoe zit het precies?

Het ondernemingsbestuur dient de jaarrekening binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar op te maken. De algemene vergadering kan het ondernemingsbestuur hiervoor uitstel verlenen. Het uitstel was maximaal 6 maanden, maar die termijn is voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen, verkort tot maximaal 5 maanden. Dus uiterlijk binnen 10 maanden moet voortaan de jaarrekening worden opgemaakt. Daarna is er voor deponering nog maximaal 2 maanden de tijd.

Door de verkorting van de uitstelmogelijkheden is de totale termijn voor deponering dus nog maar 12 maanden. Voortaan moet dus op 31 december de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar zijn gedeponeerd. Die regel begin met het boekjaar 2016. De eerste kortere termijn loopt dus af op 31 december 2017.

Er geldt nog een termijn bij het deponeren van de jaarrekening. De jaarrekening moet ook binnen 8 dagen na vaststelling worden gedeponeerd. Deze termijn wordt vaak vergeten, zeker bij ondernemingen, waar alle aandeelhouders ook bestuurder zijn. In die gevallen is ondertekening van de jaarrekening ook tevens vaststelling van de jaarrekening. De jaarrekening van 2016 zou dan op of voor 8 november 2017 gedeponeerd dienen te zijn. Tot nu toe was de rechtspraak soepel met het bestraffen van aandeelhouders-bestuurders die de wettelijke termijn van 8 dagen na vaststelling overschreden. Zo lang tenminste de maximale termijn voor deponering van 2 maanden werd gerespecteerd.

Tip!

Om zeker te zijn van de maximale deponeringstermijn, kunnen de statuten aangepast worden. Bij een Legal Checkup kijken wij de statuten ook altijd na. Wilt u meer informatie over de deponeringsplicht, bestuurdersaansprakelijkheid of een Legal Checkup, neem dan contact op met ons.
Info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten