Thuiswerken en aansprakelijkheid?

Als werkgever bent u, als het goed is, op de hoogte van uw werkgeversaansprakelijkheid in het geval van een bedrijfsongeval. Dit houdt namelijk in dat u in beginsel aansprakelijk bent voor letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval, tijdens werktijd. Ongevallen die het gevolg zijn van activiteiten die geen onderdeel zijn van de arbeidsovereenkomst, worden hier niet toe gerekend. Als werkgever bent u ook aansprakelijk voor materiële schade. Zoals de mobiele telefoon of de computer, die u als werkgever beschikbaar heeft gesteld.

Maar hoe zit dat in het geval thuiswerken? Want, hoewel thuiswerken noodgedwongen aan een stevige opmars bezig is, loopt de wetgeving hierop nog een beetje achter. Veel vragen hebben weliswaar een fiscale insteek, en zijn vaak geconcentreerd rondom fiscale compensaties en vrijstellingen. Maar ook de aansprakelijkheid vraagt aandacht. Want hoe duidelijk kan de scheiding tussen arbeidsgerelateerd of vrije tijd gemaakt worden voor een ‘ongeval’ of ongelukje dat thuis plaatsvindt. Op dit moment zijn er nog geen concrete voorbeelden. Toch raden wij aan om duidelijke afspraken te maken hierover.

U kunt er natuurlijk ook altijd even over ‘sparren’ met Christophe van Uden van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten