Thuiswerkende consultant krijgt boete vanwege twee fulltime banen.

De eigenaar van een IT-bedrijf is opgelucht vanwege de nieuwe consultant die hij heeft gerekruteerd. De consultant wordt op detacheringsbasis ingezet bij een belangrijke opdrachtgever van het IT-bedrijf; een grote landelijke gemeente. De door de consultant uitgesproken wens om thuis te werken, wordt zonder veel aarzeling ingewilligd. Het gemeentelijk IT-project waarop de consultant wordt gedetacheerd maakt dat ook mogelijk.

De consultant gaat voortvarend van start en doet al zijn werk vanuit huis. Ook online meetings worden keurig vanuit het thuisadres van de consultant uitgevoerd.

Na enkele maanden laat de consultant in kwestie aan enkele collega’s doorschemeren dat hij nog een baan heeft. Als de eigenaar van het IT-bedrijf hier lucht van krijgt, vraagt hij de gedetacheerde consultant om helderheid. De consultant biecht op dat hij zijn oude baan, bij een vorige werkgever, nooit heeft opgezegd. De IT-directeur is met stomheid geslagen. Als verklaring voert de consultant aan dat hij de twee banen nodig heeft om een dure echtscheidingszaak af te wikkelen. De eigenaar van het IT-bedrijf besluit de consultant op staande voet te ontslaan. Dat geldt eveneens voor de ‘vorige’ werkgever, die inmiddels ook op de hoogte is.

Hoewel de consultant in kwestie probeert om zijn werk bij de gemeente voort te zetten, als semi zelfstandige, besluit ook de gemeente om de samenwerking met de man stop te zetten.

De ontslagen consultant is het niet eens met zijn ontslag en voert bij de rechter aan dat hij zijn werk goed heeft uitgevoerd. Naar zijn zeggen omdat hij de ene baan vooral door de week uitvoerde en de andere baan vooral in het weekend. De rechter is het niet eens met die zienswijze. Twee banen zijn onaanvaardbaar, zo vindt de rechter. Het IT-bedrijf heeft inmiddels een boete-eis neergelegd van 120.000 euro. Dat vindt de rechter echter te gortig. De eis wordt teruggebracht naar 25.000 euro vanwege het verbod op nevenwerkzaamheden en ook nog eens 8250 euro vanwege een onrechtmatige opzegging. 

Het IT-bedrijf heeft besloten om al haar gedetacheerde consultants nogmaals te wijzen op het verbod van nevenwerkzaamheden en heeft een audit laten uitvoeren op alle contracten en overeenkomsten.

Tip!

Een legal audit geeft u de zekerheid dat uw overeenkomsten en contracten actueel en correct zijn. Heeft u interesse? Vraag ernaar bij Rob Beks van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten