Tijdelijk personeel inhuren? Met de volgende 6 tips voorkom je problemen.

Met het aantrekken van de economie stijgt ook de vraag naar nieuwe medewerkers. Vaak wordt daarbij in eerste instantie gekozen voor de inhuur van tijdelijke arbeidskrachten, via een uitzend- of detacheringsbureau. Toch zijn er regels en verplichtingen waarmee u als ondernemer rekening dient te houden. De belangrijkste hebben we even voor u op een rijtje gezet.

1) Is de uitzendorganisatie geregistreerd?

Via de KvK kunt u gemakkelijk controleren of de uitzendorganisatie is ingeschreven. Het is ook goed om te controleren of de uitzendorganisatie is aangesloten bij de belangrijkste brancheorganisaties zoals ABU of NBBU en is voorzien van een SNA-keurmerk.

2) Screening bij specifieke werkzaamheden?

Wanneer uw tijdelijke medewerker in contact komt met bedrijfsgevoelige informatie (of van uw klanten!), dan is het raadzaam om uw tijdelijke medewerker een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. U kunt zelfs overwegen om een screening uit te voeren.  In bijgaand document vindt u de Do’s and Don’ts voor werkgevers.

3) Vergeet niet om de identiteit te checken.

Het lijkt zo vanzelfsprekend. Toch wordt het nog vaak vergeten om de identiteit van een tijdelijke medewerker te checken.

4) De afdracht van loonheffingen?

U mag ervan uitgaan dat de loonheffing goed geregeld is wanneer u tijdelijk personeel inhuurt via een erkende uitzendorganisatie. Niettemin stelt de Belastingdienst u aansprakelijk wanneer dit niet goed geregeld is. U kunt uw uitzendorganisatie daarop aanspreken. Overigens zijn de risico’s het minst wanneer uw uitzendorganisatie beschikt over een SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid).

5) Zorg ervoor dat u zich houdt aan de wettelijke salarisvergoedingen.

In Nederland heeft iedere werknemer recht op het wettelijk minimum loon. Ook wanneer u tijdelijke arbeidskrachten inhuurt via een uitzendorganisatie, bent u verantwoordelijk voor een correcte betaling.

6) Goede arbeidsomstandigheden.

Wanneer uw medewerkers werk verrichten waarvoor Persoonlijke Beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn, geldt dat natuurlijk ook voor tijdelijke arbeidskrachten. Evenals dat geldt voor de arbeidsomstandigheden in zijn geheel.

Beks Advocaten