Tips om facturen op tijd betaald te krijgen

De sleutel tot succes ligt bij een proactief en consequent debiteurenbeheer. Derhalve wordt aangeraden om:
1. een vaste betalingstermijn en aanmaningentraject aan te houden.
2. een inventarisatie te maken van het betaalgedrag van debiteuren. Op deze manier is inzichtelijk welke debiteur meer aandacht behoeft. Ook verschuiving in het betaalgedrag van de debiteur kan worden opgemerkt, waardoor betalingsproblemen eerder kunnen worden gesignaleerd.
3. bij betalingsproblemen duidelijke afspraken te maken met de debiteur en deze schriftelijk vast te leggen en nauwgezet op te volgen.
4. zoveel mogelijk een vaste termijn aan te houden waarbij de vordering uit handen zal worden gegeven. Het is bijvoorbeeld aan te raden om kort na afloop van het eigen aanmaningentraject de vordering uit handen te geven. Vorderingen die langer blijven liggen zijn doorgaans lastiger te incasseren.

Beks Advocaten