Toestemming van partner nodig voor aangaan van nieuwe bedrijfsfinanciering.

Ook al is uw vrouw of man niet werkzaam in uw B.V., toch is de kans groot dat uw partner toestemming dient te verlenen wanneer u voor uw B.V. een nieuwe financiering nodig heeft. Vaak wordt er voor een nieuwe financiering ook een borgstelling of andere privézekerheid gevraagd en daar is dan de handtekening van de partner voor nodig. Het verschil van huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen telt dan niet. Als die toestemming ontbreekt, kan de financiering worden vernietigd door uw partner. Overigens is de handtekening niet nodig wanneer het gaat om bijvoorbeeld een borgstelling voor een lening die nodig is voor normale bedrijfsuitoefening.

De wetgever heeft dit ooit bepaald met de intentie de privésituatie en het gezin te beschermen tegen risico’s die een ondernemer wil aangaan.

Maar wanneer is er nu sprake van “normale bedrijfsuitoefening”. Het aangaan van een financiering is toch heel gebruikelijk in het kader van de normale bedrijfsuitoefening?

Onlangs heeft de Hoge Raad in een arrest bepaald dat een overbruggingskrediet – nodig om een dreigend faillissement af te wenden – niet beschouwd mag worden als een handeling in het kader van normale bedrijfsuitoefening. Ook het aangaan van financieringen om een ander bedrijf over te nemen is vrijwel nooit een handeling in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Als de benodigde toestemming van de partner ontbreekt, kan de overeenkomst met een terugwerkende kracht tot 3 jaar worden vernietigd, en heeft ze dus wettelijk niet bestaan. Het aangaan van bedrijfsfinancieringen met privé borgstelling kan vaak zonder toestemming van uw partner, maar in financieel lastige situaties is de handtekening vaak wel vereist.

Vooral in situaties waar scheidingen spelen, kan een dergelijke toestemming flinke gevolgen hebben.

Heeft u vragen, neem dan contact op met Rob Beks via info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten