Tweede kamer wil invoering van testplicht reizigers vanuit buitenland in wet verankeren.

De meeste bedrijven hebben inmiddels ervaren dat digitale oplossingen, zoals ‘Teams’ en ‘Zoom’ een redelijk alternatief vormen voor het fysieke overleg. Dat geldt ook voor bedrijven die hun zaken doen over de grens. Toch gebeurt het nog steeds dat in een aantal gevallen, fysiek contact noodzakelijk is. Technische experts die betrokken zijn in complexe projecten? Specialisten die nodig zijn om bijzondere reparaties uit te voeren? Verantwoordelijken voor de afwikkeling van een groot contract? Het zijn zomaar enkele voorbeelden.


De aankondiging voor een verplichte negatieve coronatest heeft tot nu toe geen wettelijke basis. De Tweede Kamer wil dat daar zo snel mogelijk verandering in komt. Daarom buigt zij zich met spoed over een nieuw wetsvoorstel.

De noodzaak voor dit wetsvoorstel heeft te maken met het feit dat wanneer een partij een kort geding zou aanspannen, de overheid in het ongelijk gesteld zou worden. Om juridische discussies over een wettelijke grondslag te voorkomen is de Tweede Kamer voornemens om de maatregel op te nemen in de Wet publieke gezondheid. Hierin is bepaald welke bevoegdheden de overheid heeft om verspreiding van besmettelijke ziektes tegen te gaan.

Beks Advocaten