Uitspraak Deliveroo vraagt opnieuw aandacht voor schijnconstructies met ZZP’ers.

Zeer recent oordeelde de rechter in Amsterdam dat maaltijd-thuisbezorger Deliveroo zijn werknemers onterecht aanmerkt en behandelt als ZZP’ers. Een uitspraak die grote gevolgen heeft voor het bedrijf en vele andere werkgevers die op grote schaal ZZP’ers inzetten. Zowel fiscaal als arbeidsrechtelijk.

In de strijd tegen schijnconstructies heeft het kabinet de Wet DBA ingesteld. Maar ook deze Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie biedt nog niet altijd de duidelijkheid die gewenst is. ZZP belangenbehartigers zoals ZZP Nederland doen naar aanleiding van de Deliveroo kwestie een oproep aan het kabinet om onrechtmatige schijnconstructies te bestrijden via strengere wetgeving. Geen gemakkelijke opgave met de opkomst van online platforms waar ZZP’ers zich dus naar eigen gelieven kunnen aan- en afmelden voor opdrachten.

De uitspraak tegen Deliveroo geeft aan dat het opletten blijft als werkgever. De fiscus blijft zeer alert of een ZZP’er opdrachtnemer toch aangemerkt kan worden als werknemer. Maar ook arbeidsrechtelijk vraagt de ZZP discussie om aandacht. Hoewel het motief van werkgevers duidelijk is in de wens naar flexibele arbeidskrachten, zonder vast te zitten aan allerlei verplichtingen, leidt dit in de praktijk nog wel eens tot situaties waarbij een ZZP’er voor lange tijd wordt ingehuurd. Bij onverwacht opzeggen van het contract heeft dit in de praktijk meerdere malen geleid tot situaties waarbij de betreffende ZZP’ers zich beroepen op een arbeidsrechtelijke situatie. Wanneer ook de kantonrechter hier in mee gaat en ook achteraf oordeelt dat sprake was van een arbeidsovereenkomst, heb je de spreekwoordelijke poppen aan het dansen.

De volgende punten verdienen aandacht wanneer u gebruik wilt maken van de diensten van een ZZP’er:

Gezagsverhouding

Als opdrachtgever mag u natuurlijk wel duidelijk maken wat u verwacht van uw ingehuurde kracht. Er kan echter geen sprake zijn van een arbeidsrechtelijke gezagsverhouding.

Loon en betaling

De betaling is duidelijk gekoppeld aan de opdracht.

Arbeid

Het bestaan van de mogelijkheid van de ingehuurde kracht om zich vrij en willekeurig te laten vervangen.

Intentie

Het dient duidelijk te zijn voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever dat sprake is van een tijdelijke of specifieke opdracht.

Door de Wet DBA en de aangescherpte aandacht rondom ZZP’ers, zijn veel werkgevers aarzelend geworden voor het aantrekken van ZZP’ers. Dit is zeker niet altijd terecht.

Wilt u er meer van weten?

Praat er eens over met Christophe van Uden van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten