Veilig werken? Ken uw verantwoordelijkheid als werkgever.

Veiligheid op de werkvloer is een thema dat met uiterste zorg benaderd dient te worden. En hoewel door relevante regels en de juiste beschermende middelen steeds minder bedrijfsongevallen plaatsvinden, is het toch goed te beseffen dat u als werkgever een verregaande verantwoordelijkheid heeft. Ter voorkoming van, maar ook wanneer het mis gaat.

Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij een chauffeur zijn werkgever aansprakelijk stelde voor bedrijfsletsel. De internationale chauffeur was tijdens het laden en lossen in Spanje met zijn voet onder de palletvorken van een heftruck gekomen, terwijl hij zelf in de laadbak van de vrachtwagen stond. Ondanks het dragen van veiligheidsschoenen werd een stuk van de teen verbrijzeld en afgekneld. De werkgever verweerde zich met het feit dat chauffeurs van het betreffende bedrijf uitdrukkelijk de instructie krijgen om geen laad- en losaktiviteiten uit te voeren. Werkgever had bovendien voldaan aan alle voorzieningen omtrent kleding en veilig schoeisel. De rechter oordeelde dan ook dat het bedrijfsletsel te wijten was aan de chauffeur zelf. In dit geval was het duidelijk tot hoever de verantwoordelijkheid van de werkgever ging.

Twijfelt u na het lezen van dit artikel of u alle ‘zaken’ goed voor elkaar heeft? Maak voor de zekerheid een afspraak met één van onze advocaten.

Beks Advocaten