Voorkom ruzie tijdens het overnametraject.

“Pearl wint overnamestrijd in hoger beroep.”
“Overnamestrijd Corendon en Sunweb naar climax.”

Een bedrijfsovername is in de meeste gevallen een prettige gebeurtenis. De overnemende partij ziet volop kansen en de verkopende partij voelt zich erkent door de interesse en overnameprijs. De krantenkoppen van afgelopen maanden laten zien dat het ook nog wel eens mis kan gaan. Als de overnemende partij gaat twijfelen en wil afzien van de overname, bijvoorbeeld. Dit was er aan de hand bij zowel het investeringsbedrijf achter reisbedrijf Sunweb (die wilden afzien van de overname van Corendon) en bij de overname van brillenverkoper Pearle door EssilorLuxottica. In beide gevallen beroepten de overnemers zich op de verslechterde marktomstandigheden door het coronavirus. In het geval van Corendon, kregen de beoogd overnemers van de rechter gelijk. In het geval van Pearle werd de overnemende partij door de rechter gedwongen om de overname door te zetten.
Bij overnames in het MKB segment gaat het niet om honderden miljoenen bij een transactie. Echter de belangen en emoties zijn er niet minder. Laten we daarom eens inzoomen op de meest voorkomende strijdpunten die tijdens een overnametraject aan de orde komen.

Geheimhoudingsplicht

In de praktijk bij MKB overnames is het vaak een concurrent die interesse heeft in een overname. Het is dan ook belangrijk dat de mogelijke koper er niet zomaar met bedrijfsgevoelige informatie vandoor kan gaan. Een geheimhoudingsverklaring biedt uitkomst. Daarin staat niet alleen welke informatie geheim dient te blijven, tevens dient erin opgenomen te worden op welke wijze de gevoelige informatie gedeeld zal worden en wie toegang krijgt tot gevoelige informatie.

Koopintentie

Voorafgaand aan een definitieve koopovereenkomst wordt in het algemeen een voorlopige koopovereenkomst gesloten. Hierin wordt duidelijk gemaakt op welke basis exclusiviteit wordt verkregen en onder welke voorwaarden het koopproces wordt afgelegd. Bij ondertekening van een koopintentie zijn ondertekenaars al gehouden aan bepaalde verplichtingen.

Koop- en verkoopverplichtingen

Bij een overnametraject heeft de verkopende partij een mededelingsplicht. Tegelijkertijd heeft de overnemende partij een onderzoeksplicht. Daartoe wordt een due dilligence uitgevoerd. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de actuele financiële situatie, maar worden ook toekomstige verplichtingen en risico’s in kaart gebracht. Het is van belang te weten dat een schending van de mededelingsplicht juridisch zwaarder weegt, dan de onderzoeksplicht van de koper. De meeste discussies ontstaan door schade die door de overnemende partij wordt opgelopen vanwege misleidende informatie door de verkopende partij.

Rechten en plichten van werknemers

Bij een bedrijfsovername gaan de werknemers van de overnemende partij van rechtswege mee naar de overnemende partij. Rechten en plichten van werknemers blijven dus behouden. De verkopende partij blijft aansprakelijk tot een jaar na overname. Dus ook hier kunnen zaken gaan spelen die te maken hebben met transitievergoedingen, functie-invulling en ervaringsrechten die vertaald dienen te worden in de hoogte van het salaris.

Koopovereenkomst

Van groot belang in de koopovereenkomst zijn de garanties en vrijwaringen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om balansgaranties, de waarde van voorraden, aanspraken van derden. In de koopovereenkomst dient opgenomen te zijn hoe lang bepaalde garantietermijnen van toepassing zijn en wat de claims kunnen zijn wanneer bepaalde afspraken niet worden nagekomen.

Goede adviezen voorkomen veel problemen

Een overname is geen kleinigheidje. Het is dan ook raadzaam om goed beslagen ten ijs te komen. De advocaten van Beks Advocaten zijn graag bereid om u op de juiste wijze voor te bereiden en bij te staan tijdens een overnametraject.


Meer weten? Vraag ernaar bij Rob Beks. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten