Voornemen tot ontslag van directeur? Wat zijn de richtlijnen?

Het kan voorkomen dat u als eigenaar van een bedrijf niet tevreden met de directeur die u enige tijd geleden heeft aangesteld. Uiteindelijk kan het zelfs leiden tot een ontslag. Maar wat zijn nu de richtlijnen als het gaat om het ontslaan van een directeur?

Statutair directeur of titulair directeur?

Het is een groot verschil of u als bedrijfseigenaar een statutair danwel titulair directeur heeft aangesteld. Een statutair directeur kent een grote bevoegdheid en is dan ook officieel benoemd door een algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) of een raad van commissarissen (RvC). Zowel benoeming als ontslag vindt plaats door de AVA of RvC, zonder tussenkomst van het UWV of Kantonrechter.

In geval van titulair directeur, heeft geen officiƫle benoeming plaatsgevonden, en is de directeur een gewone werknemer van het bedrijf. De ontslagprocedure is dan ook gelijk aan die van een reguliere werknemer.

Regels voor ontslag van statutair directeur?

Als u een statutair directeur wilt ontslaan dienen, naast wettelijke regels, ook de statutaire regels nageleefd te worden.

Het ontslag zal via de AVA bekrachtigd dienen te worden. Hierbij zal het ontslag ook als formeel agendapunt opgenomen dienen te zijn.

De statutair directeur in kwestie zal de gelegenheid gehad dienen te hebben om zich te verweren en zijn of haar visie over het ontslag te delen. Dit dient in de notulen ook duidelijk zichtbaar te zijn.

In het geval van ontslag door arbeidsongeschiktheid of gezondheid kan een statutair directeur niet worden ontslagen. Wel kunnen de bestuurdersverantwoordelijkheden worden ontnomen. Loondoorbetaling dient in beginsel plaats te vinden tot een maximum periode van twee jaar.

Let op! De statutair directeur kan zijn ontslag aanvechten langs zowel de arbeidsrechtelijke weg als de vennootschappelijke weg.

Wilt u advies over de juiste ontslagprocedure?

Praat er eens over met Christophe van Uden van Beks Advocaten.
Info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten