Vragenlijst Juridische Due Diligence

Op LegalWise vindt u een overzichtelijke vragenlijst met betrekking tot de mogelijke overname van een vennootschaap en de door deze vennootschap in stand gehouden onderneming en haar dochtermaatschappijen. Deze vragenlijst dient om een juist en volledig beeld te verkrijgen van de vennootschap, haar onderneming en haar dochtermaatschappijen.

Beks Advocaten