Wanneer en hoe ontbindt u een contract?

Het komt misschien nog wel eens voor dat u een contract of overeenkomst zou willen opzeggen wanneer u niet tevreden bent met één van uw toeleveranciers. Echter, dan is het goed te weten welke voorwaarden van toepassing zijn. Wanneer een toeleverende partij haar afspraken in een overeenkomst niet nakomt, kan de overeenkomst ontbonden worden! Daarover is de wet heel duidelijk. Ongeacht het feit of de oorzaak van het ‘niet nakomen’ bij de toeleverancier ligt of te wijten is aan overmacht. Wel is het zo dat het ‚belang’ van de tekortkoming in verhouding moet staan in relatie tot de overeenkomst.

Heeft u als ondernemer te maken met een dergelijk feit? En overweegt u om een overeenkomst te ontbinden? Zorg er dan voor dat u de juiste stappen zet en een correcte juridische procedure volgt.

Niet goed? Stuur een ‘ingebrekestelling’!

Wanneer uw toeleverende partner tekort schiet, stuurt u allereerst een ingebrekestelling. Dit komt erop neer dat u de toeleverende partij erop aanspreekt om zijn/haar tekortschieten op te lossen binnen een bepaalde termijn (deze termijn dient natuurlijk realistisch te zijn). Alleen wanneer het tekortschieten – door bijzondere omstandigheden – niet op te lossen is (en dit ook helder is bij beide partijen) dan kan een overeenkomst per direct ontbonden worden. Een ingebrekestelling is dan niet nodig.

In het geval dat wederpartij een uiteindelijke ontbinding accepteert – en dat ook schriftelijk bevestigd – is het gemakkelijk. Het contract of de overeenkomst is ontbonden. Wanneer een wederpartij niet akkoord gaat, is een gang naar de rechter voor de hand liggend. Nog complexer wordt het wanneer ook nog sprake is van een schadevergoeding, als gevolg van niet nagekomen afspraken. Dan is juridische expertise essentieel.

Dus, krijgt u als ondernemer te maken met een toeleverancier die zijn overeenkomst niet naleeft? Aarzel niet en neem direct contact op met één van onze advocaten.

Tip!

Zijn uw contracten actueel? Laat het eens checken bij één van onze advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten