Wanneer is gedrag grensoverschrijdend?

Meer dan ooit zien we allerlei nieuwsmedia berichten over grensoverschrijdend gedrag. En ook in onze praktijk merken we dat ondernemers zich afvragen wanneer gedrag grensoverschrijdend is. Kennelijk zijn de voorbeelden, waarin duidelijk sprake is van reputatieschade, een aanleiding voor ondernemers om ook eens na te denken over het eigen gedrag, of het gedrag op het bedrijf.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Het is niet gemakkelijk om een duidelijk afgebakende definitie te maken voor het begrip grensoverschrijdend gedrag. We kunnen wel vaststellen dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag wanneer één van de partijen niet instemt met het gedrag of uitingen van een ander. Dit kan zijn op fysiek, emotioneel, seksueel of financieel vlak. En dit kan zowel in de echte wereld plaatsvinden als online. Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag? Pesten, discrimineren, fysiek geweld, intimidatie, overmatige controle en seksueel misbruik. Let wel, ongewenste intieme vragen zijn ook seksueel grensoverschrijdend.

Naar aanleiding van de vele ‘me too’ voorbeelden, is de roep om vertrouwenspersonen enorm toegenomen. Hoewel de wet nog in de maak is, zal het een verplichting worden voor elke werkgever om een vertrouwenspersoon aan te kunnen bieden aan alle werknemers. Dit sluit aan bij de ArboWet waarbij elke werkgever verplicht is om een veilige werkomgeving te bieden. Overigens is het dus niet zo dat je verplicht zult zijn om zelf een vertrouwenspersoon in dienst te hebben.

Het is belangrijk dat je als ondernemer en eigenaar van een bedrijf meewerkt aan een sfeer binnen je bedrijf, waarin de kans op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk is. Juist als eigenaar, directie, ben je daarin het voorbeeld. Want, juist bij het toegenomen bewustzijn bij medewerkers, ligt een rechtzaak anders op de loer. En dat is beter te voorkomen.

Wil je meer informatie over de praktijk van grensoverschrijdend gedrag? Neem dan eens vrijblijvend contact op met onze advocaat Rob Beks.   

info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten