Wat als je leverancier zijn afspraken niet nakomt?

Het gebeurt nog wel eens dat er een geschil ontstaat tussen toeleverancier en afnemer. Dit kan gaan over de kwaliteit van de levering, maar vaker gaat het over levertijden. Wat kun je doen als afnemer?

Als er sprake is van een structurele schending van de overeengekomen afspraak, dien je als afnemer je toeleverancier officieel in gebreke te stellen. Dit mag overigens ook per email (zorg er dan wel voor dat je een leesbevestiging instelt). Daarin dient duidelijk te staan waarvan je de toeleverancier in gebreke stelt. Bovendien is het van belang dat je de toeleverancier een termijn geeft waarin hij de problemen kan oplossen. Afhankelijk van de frequentie en het belang van de toeleveringen kan deze termijn korter of langer zijn.  

Als de toeleverancier niet bereid of competent is om de problemen op te lossen, dan kun je overgaan tot andere maatregelen.

Opschortingsrecht

Als de leverancier zijn overeengekomen afspraken niet nakomt, dan kun je als afnemer gebruik maken van het opschortingsrecht. Dat betekent dat je opnieuw een brief (of email) stuurt waarin je aangeeft niet te betalen totdat de leverancier aan zijn verplichtingen voldoet. Het is van belang dat het bedrag dat wordt opgeschort in verhouding staat tot de wanprestatie van de toeleverancier.

Schadevergoeding

Als de leverancier een overduidelijke wanprestatie heeft geleverd, die een serieuze impact heeft op je eigen bedrijfsvoering, of als er geen verbetering ontstaat, dan kun je als afnemer een beroep doen op verrekening van jouw schuld met vordering tot schadevergoeding. Dit gaat dus over de door jouw geleden schade door toedoen van de toeleverancier.

Ontbinding

Als het duidelijk is dat de toeleverancier een wanprestatie heeft geleverd, en het lijkt erop dat deze prestatie niet beter wordt, dan kan de overeenkomst worden ontbonden. Dit vraagt wel om juridisch advies omdat er niet voor niets een overeenkomst is gesloten. Als de ontbinding leidt tot een juridische procedure, dan kun je de rechter ook vragen om een schadevergoeding toe te wijzen.

Goed om te weten.

Het is belangrijk om de juiste juridische stappen te volgen wanneer je een geschil hebt met je toeleverancier. Het zomaar inschakelen van een andere leverancier, zonder je eigen leverancier de kans te geven om zijn fout te herstellen, is niet aan te raden.

Ook het op eigen initiatief niet betalen van de facturen is niet aan te raden. Koppel het niet betalen altijd aan een in gebreke stelling en het recht tot opschorting.

Tip!

Wil je meer weten over je zakelijke contracten en overeenkomsten? Neem dan vrijblijvend contact op met Rob Beks van Beks Advocaten.

info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten