Wat als uw bankgarantie wordt ingeroepen?

Een bankgarantie geeft financiële zekerheid wanneer een verplichting wordt aangegaan tussen opdrachtgever (degene die de bankgarantie verstrekt) en een begunstigde (degene die beroep kan doen op de bankgarantie). Bij huurovereenkomsten of omvangrijke goederentransacties zijn bankgaranties veel voorkomend.

Als u als opdrachtgever uw bank verzoekt om een bankgarantie in te stellen, zal uw bank daarvoor tegengaranties aan u vragen. Wanneer een zakelijke tegenpartij beroep doet op uw bankgarantie – omdat u niet wilt of kunt betalen – dient daarbij aan een aantal voorwaarden voldaan te worden. Allerbelangrijkst is dat er sprake dient te zijn van een duidelijke claim. Wanneer aan alle bankvoorwaarden wordt voldaan, dan zal uw bank de bankgarantie aan begunstigde uitkeren. Hierop zal de bank een beroep doen op uw financiële middelen middels de gestelde zekerheden.

Nou kan het zijn dat u het niet eens bent met de claim waarop de begunstigde uw bankgarantie heeft ingeroepen. Aangezien uw bank ‘geen partij’ wil zijn, kunt u echter alleen maar verhaal halen bij degene die uw bankgarantie heeft ingeroepen. In de praktijk leidt dit nog wel eens tot een rechtsgang. Zo kan het gebeuren dat een begunstigde weliswaar aan alle bankvoorwaarden heeft voldaan om een bankgarantie in te roepen, terwijl er nog een zakelijke discussie wordt gevoerd over de onderliggende claim. Dat dit leidt tot juridische touwtrekkerij en hoge juridische kosten, zult u begrijpen.
Het is dan ook slim om op tijd uw juridische situatie in te schatten door raadpleging van een advocaat die gespecialiseerd is in ondernemingsrecht.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, consequenties en voorwaarden van een bankgarantie? Neem dan contact op met een van onze advocaten via info@beksadvocaten.nl.

Beks Advocaten