Wat je als ondernemer dient te weten over de WHOA

(Wet Homologatie Onderhands Akkoord)

Vanaf 1 januari 2021 biedt de WHOA ondernemingen een extra instrument om een faillissement te vermijden. Onlangs werd in verschillende krantenberichten melding gemaakt van een aantal bekende retailbedrijven die de WHOA inzetten om een faillissement te voorkomen.

Het hoofddoel van deze wet is om gezonde bedrijven die worden bedreigd met faillissement vanwege aanzienlijke schuldenlast te ondersteunen door middel van herstructurering.

Dankzij de WHOA-procedure heeft de rechter de bevoegdheid om een privéakkoord tussen een bedrijf en zijn schuldeisers goed te keuren (te homologeren), waarbij zowel betrokken als niet-betrokken schuldeisers gebonden zijn aan dit akkoord. Dit voorkomt dat een levensvatbare onderneming failliet gaat als gevolg van de tegenwerking van slechts één schuldeiser.

Hoe en wanneer kun je WHOA inzetten?

Vaak zul je vanuit overleg met je boekhouder weten dat je bepaalde schulden wellicht niet meer kunt betalen. Op dat moment kan het verstandig zijn om te bekijken of je iets hebt aan de WHOA. Als dat het geval is, dien je in ieder geval een plan van aanpak te maken waarbij je eveneens de hulp van een advocaat nodig hebt. Het is dan ook goed te beseffen dat een WHOA procedure kosten met zich meebrengt.

Je advocaat kan de rechtbank verzoeken om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Deze herstructureringsdeskundige kan in overleg met je advocaat ofwel een reorganisatie-akkoord of een liquidatie-akkoord voorbereiden.

Samen met je advocaat kun je een afkoelingsperiode aanvragen waarin schuldeisers geen acties mogen ondernemen. Deze afkoelingsperiode is maximaal 4 maanden, en kan verlengd worden met nog eens maximaal 4 maanden.

Tijdens het traject worden de volgende stappen doorlopen:

  1. Afspraken worden vastgelegd in een conceptakkoord.
  2. Het conceptakkoord wordt voorgelegd aan de schuldeisers.
  3. Na goedkeuring van de rechtbank kun je een stemming met de schuldeisers organiseren over het akkoord.
  4. Verslag van de stemming wordt gedeeld met alle betrokkenen.
  5. Als niet alle schuldeisers akkoord zijn gegaan, dient je advocaat een homologatieverzoek in bij de rechtbank.
  6. Afwachten van bezwaarperiode (meestal tussen 7 en 14 dagen)
  7. De rechter zal een beslissing nemen over het akkoord.

Heb je vragen over de WHOA? Praat er eens over met Rob Beks van Beks Advocaten.

info@beksadvocaten.nl.

Beks Advocaten