Weet u zeker of uw algemene voorwaarden van toepassing zijn?

Onlangs werden we benaderd door een cliënt die een serieus probleem had met één van zijn toeleveranciers. Wat was er aan de hand? De cliënt in kwestie ontwikkelt en assembleert machines. In het assemblageproces worden een groot aantal meet- en regelcomponenten gebruikt, afkomstig van een vaste leverancier. Op enig moment worden niet de gebruikelijke componenten geleverd maar alternatieve componenten. De cliënt in kwestie gaat er niet mee akkoord en betrekt de voor hem gebruikelijke componenten bij een andere leverancier. De cliënt is niet tevreden met deze actie van de vaste toeleverancier en eist een vergoeding voor de opgelopen vertraging en de extra kosten die zijn opgetreden vanwege slechtere inkoopcondities. De vaste toeleverancier verwerpt deze claim met de stelling dat in zijn algemene voorwaarden is opgenomen dat in geval van het niet kunnen leveren van bepaalde componenten, alternatieve componenten aangeboden mogen worden met dezelfde specificaties.

Wanneer wij ons verdiepen in de zaak, ontdekken we dat de toeleverancier zijn algemene voorwaarden niet van toepassing heeft verklaard op de overeenkomst. De cliënt, daarentegen, had zijn algemene voorwaarden wel van toepassing verklaard op de geldende overeenkomst. Derhalve is ons oordeel dat die leidend zijn. Uiteindelijk heeft de rechter in ons voordeel beslist dat onze cliënt niet was gehouden om de geleverde onderdelen af te nemen. Eveneens werd de door ons ingestelde tegenvordering door de rechter toegewezen. De moraal van het verhaal is dus dat u alert dient te zijn of uw algemene voorwaarden daadwerkelijk van toepassing zijn

Wilt u er meer over weten?

Aarzel niet om contact op te nemen met één van de experts van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten