Weigering voor dragen van mondkapje kan reden zijn voor ontslag.

In ons land is er een wettelijke plicht voor het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes. Dat geldt ook voor het openbaar vervoer. Een maatregel die van toepassing is voor bezoekers en reizigers, maar ook voor werknemers. Hetzelfde geldt overigens ook voor werknemers die een contactberoep uitoefenen. Zoals fysiotherapeuten en tandartsen, maar ook schoonheidsspecialisten en kappers, voor zover de lockdown niet van toepassing is.

Ook werkgevers, waarbij de werkomstandigheden niet uitgevoerd worden in publieke ruimtes en waar sprake is van een contactberoep, kunnen het dragen van een mondkapje verplicht stellen vanwege veiligheidsregels. Dit heet het ‘instructierecht’. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de verplichting voor het dragen van beschermende kleding.


Overigens is het zo dat een maatregel binnen dit instructierecht wel zal moeten voldoen aan een redelijkheidsonderbouwing. In het geval van het mondkapje zal dit geen probleem zijn.

Als een werknemer weigert om een mondkapje te dragen, is het verstandig om eerst te achterhalen wat de reden is van deze weigering. Is deze reden onterecht (bijvoorbeeld niet gebaseerd op een medisch probleem) dan dient u een schriftelijke waarschuwing te geven waarin ook de sancties kenbaar gemaakt worden. Sancties kunnen zijn; het weigeren van toegang tot de werkvloer tot aan het stopzetten van loon. Ook het feit dat ontslag kan volgen op blijvende weigering, dient vermeld te worden. Overigens is het van belang dat dergelijke sancties voor iedere werknemer bekend zijn. Ofwel, de sancties kunnen geen ‘verrassing’ zijn. Een email is hiervoor al voldoende.

In een zaak bij een voedselverwerkend bedrijf, heeft dit reeds geleid tot ontslag. De desbetreffende medewerker weigerde na herhaaldelijke waarschuwingen om het mondkapje te dragen. De uiteindelijk oordelende rechter oordeelde hierover dat de betreffende medewerker niet alleen zichzelf in gevaar bracht, maar ook de andere medewerkers die in zijn directe nabijheid aan het werk waren. Het ontslag werd dus door de rechter bekrachtigd.

Heeft u vragen over sancties en werkweigering?

Neem dan contact op met Christophe van Uden van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten