Wel of niet aansluiten bij een claim stichting?

De verkiezingswinst van president elect Joe Biden in de Verenigde Staten leidt tot een ware vloedgolf aan rechtszaken door zijn opponent Donald Trump. Vanuit juridisch standpunt is het interessant om te zien of de – naar alle waarschijnlijkheid – fantasievolle verklaringen in de rechtszaal standhouden. Amerika ten top, zou je kunnen zeggen. “Als we het gelijk niet krijgen, dan bevechten we het wel in de rechtszaal”.

Hoewel het poldermodel in Nederland veel meer is gebaseerd op redelijkheid en het zoeken van minnelijke oplossingen, lijkt de zoektocht naar ‘het gelijk’ te verschuiven naar het juridisch speelveld. Het beste voorbeeld ervan zijn de verschillende claimstichtingen die worden opgetuigd om het op te nemen voor de misdeelde consument. Stichting Loterijverlies is er één van. De stichting claimservice vliegtickets is een andere. De bekendste claimstichting is wellicht die mede door de consumentenbond werd opgetuigd; Vereniging Woekerpolis.

Onlangs werden we in ons kantoor geraadpleegd door een cliënt die voornemens was om zich aan te sluiten bij Stichting Tesla Claim. Zijn ontevredenheid over de auto die hij reed, was voldoende aanleiding zich te willen verenigen in een gezamenlijke oproep tot schadevergoeding. Zijn vraag aan ons? “Kan ik zoiets doen? Of zitten er adders onder het gras?” Een terechte vraag.

Van enkele claimstichtingen is inmiddels bekend dat ze vooral zijn opgezet met één duidelijk doel voor ogen. Zo veel mogelijk ontevreden mensen zien te bereiken die er geld voor over hebben om een juridische zaak aan te spannen, en dat geld dan vooral voor de eigen portemonnee gebruiken. Stichting Loterijverlies is op deze manier in opspraak gekomen toen de initiatiefnemer binnen korte tijd dure huizen kocht en al even dure automobielen.
Het is dan ook oppassen geblazen voordat u zich aanmeldt.

Op welke zaken dient u te letten?

Op de eerste plaats is het belangrijk om in te schatten of de betreffende claim gebaseerd is op relevantie en redelijkheid. Een claim tegen verkeersdrempels is misschien wel relevant maar mist elke vorm van redelijkheid. Een ander punt is om te kijken wie de initiatiefnemer en/of belangenbehartiger is. De consumentenbond is betrouwbaarder dan enkele ‘flitsende’ ondernemers die een nieuw ‘verdienmodel’ gevonden lijken te hebben. Een derde punt is het punt van ‘kosten’. Als u vooraf een behoorlijk bedrag dient over te maken, ben dan extra voorzichtig. Een open en transparante houding van de claimstichting kan helpen.

Bent u ontevreden over een leverancier? Praat er eens over met één van de Beks Advocaten. Er is niet altijd een claimstichting nodig om uw klacht of ontevredenheid om te zetten in een correcte vergoeding.
info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten