Welke rechten heb je als huurder, als de verhuurder failliet gaat?

De situatie waarbij een huurder failliet gaat, komt helaas nog wel eens voor. Wat minder vaak voorkomt, dat is de situatie waarbij de verhuurder failliet gaat. Wat dan?

Bij een faillissement zijn vaak meerdere schuldeisers betrokken. Deze schuldeisers kunnen hun vorderingen aanmelden bij de aangewezen curator. Voor de curator zijn alle schuldeisers gelijk. Toch geldt dat niet voor de huurder. De huurovereenkomst blijft namelijk ook na een faillissement intact en wordt niet beƫindigd door een faillissement. Als huurder heb je namelijk het doorlopend gebruiksrecht. In die zien krijgt de huurder zijn vordering (het gebruik van het pand) dus wel gedaan, terwijl andere schuldeisers vaak het nakijken hebben.

In de praktijk wil het toch nog wel eens gebeuren dat een curator meent om ontruiming van de gehuurde ruimte te vorderen. Dit kan voortkomen uit de intentie om er een betere deal uit te halen namens alle benadeelde schuldeisers. Dit kan op haar beurt weer leiden tot een juridisch gevecht. Vooral als curatoren zich zakelijk en hard opstellen.

Onze tip? Heeft u te maken met een dergelijke situatie. Aarzel niet om snel contact op te nemen en u kundig te laten bijstaan. Dat geldt ook voor vragen. Stuur een mail naar Rob Beks van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten