Werkgever aansprakelijk voor mishandeling collega op parkeerterrein!

Is je werkomgeving écht veilig?

Uit recent onderzoek blijkt dat toenemende polarisatie ook op de werkvloer toeslaat. Met alle gevolgen van dien: spanningen, irritaties en zelfs geweld. In deze blogpost belichten we een schokkende zaak die de grenzen van de werkgeversaansprakelijkheid nog eens haarfijn afbakent.

Mishandeling na werktijd: werkgever toch verantwoordelijk

Een werknemer werd na werktijd mishandeld door een collega op het parkeerterrein van het bedrijf. De mishandeling, met ernstig letsel tot gevolg, vond plaats na een heftige ruzie die al tijdens werktijd was ontstaan. De werknemer stelde zijn werkgever aansprakelijk, omdat er niet was ingegrepen om de spanningen tussen de collega’s te verminderen.

Gerechtshof: werkgever had meer moeten doen

De werkgever verweerde zich door te stellen dat de mishandeling buiten werktijd plaatsvond. Het gerechtshof oordeelde echter anders. De werkgever had onvoldoende gedaan om de werksfeer te verbeteren en de spanningen te verminderen. Er was geen beleid of actie ondernomen om de veiligheid van werknemers te waarborgen.

Conclusie: zorgplicht werkgever geschonden

Het gerechtshof concludeerde dat de mishandeling een direct gevolg was van de onveilige werkomgeving. De werkgever had zijn wettelijke zorgplicht geschonden en was daarom aansprakelijk voor de schade van de werknemer.

Deze zaak laat zien dat de verantwoordelijkheid van werkgevers groot is. Zelfs mishandeling buiten werktijd kan leiden tot aansprakelijkheid als er sprake is van een onveilige werkomgeving.

Is uw werkomgeving écht veilig?

  • Heerst er een gezonde werksfeer?
  • Zijn er procedures om spanningen tussen collega’s te beslechten?
  • Wordt er adequaat gereageerd op signalen van onveiligheid?

Laat ons je adviseren over je wettelijke verplichtingen als werkgever. Zo voorkom je niet alleen hoge kosten, maar zorgt je ook voor een veilige en prettige werkomgeving voor je medewerkers.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Beks Advocaten