Werkgever kan bij ziekte niet zomaar auto van de zaak terugnemen.

Een werknemer die volledig arbeidsongeschikt is wordt door zijn werkgever gesommeerd om de auto van de zaak in te leveren. De werknemer is het er niet mee eens en laat de zaak voor de rechter komen. De kantonrechter oordeelt dat de auto van de zaak onterecht is teruggevorderd en meegenomen. Als schadevergoeding dient de werkgever 40 euro per dag te betalen voor elke dag dat de arbeidsongeschikte werknemer niet kan beschikken over de auto. Eveneens bepaalt de rechter een schadevergoeding van 40 euro per week voor de tankpas. De rechter motiveert zijn uitspraak als volgt.

De werknemer in kwestie blijkt reeds 16 jaar lang gebruik te kunnen maken van een ‘auto van de zaak’ en heeft tevens de beschikking over een tankpas. Door het langdurige gebruiksrecht is het autogebruik onderdeel geworden van het loon. Tijdens de arbeidsongeschiktheidsperiode mag niet gekort mag worden op het loon, dus ook niet op het recht voor autogebruik, zo vindt de rechter. Als extra argument voert de rechter aan dat de man voor re-integratie gebruik dient te kunnen maken van de auto.

Deze uitspraak leert dat u duidelijke afspraken dient te maken over salaris en extra vergoedingen en employee benefits. Wilt u er meer van weten?
Praat er eens over met Beks Advocaat Christophe van Uden. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten