Werkgever mag opzegging door werknemer niet ‘blind’ aanvaarden.

In de juridische wereld is taal van essentieel belang. Juridische woorden en begrippen kunnen soms een verschillende betekenis of uitwerking hebben. Bij een ontslagzaak van enkele maanden geleden bleek dit ook het geval te zijn. Het ging om navolgende kwestie.

Een horecamedewerkster van een hotelketen kreeg halverwege 2022 te horen dat haar tijdelijke arbeidsovereenkomst verlengd zou worden tot februari 2023. In het najaar voelde de medewerkster zich niet goed. Uit medische controles bleek dat ze zeer ernstig ziek was. In november van 2022 stuurde de horecamedewerkster een mail naar de directie van het hotel waarin ze aangaf per direct haar werkzaamheden te willen beëindigen. De hotelketen heeft dit uitgelegd als een ‘ondubbelzinnige opzegging’ en besloot hierop vanaf november geen salaris meer uit te betalen.

Na de bewuste mail werd de medewerkster uitgenodigd voor een gesprek met de hotelmanager. Die gaf tijdens het gesprek aan dat ze zich ook ziek zou kunnen melden. Dat wilde ze, gezien haar emotionele toestand, op dat moment niet.

Een maand later ontdekte de medewerkster dat ze geen uitkering ontving. Daarop heeft ze opnieuw een mail gestuurd aan de hotelmanager en daarin te kennen gegeven dat ze geen idee had wat de gevolgen waren van haar ‘opzegging’. De hoteldirectie was echter onverbiddelijk en vond dat zij op een juiste wijze richting haar hadden gehandeld. De medewerkster liet het er echter niet bij zitten, waardoor uiteindelijk de kwestie voor de rechter kwam.

De rechter was duidelijk in diens oordeel. Zo oordeelde de rechter onder andere dat de hotelmanager had moeten doorvragen om te ontdekken of de medewerkster de financiële consequenties van haar besluit zou overzien. Daarbij had hij ook de kans kunnen bieden om terug te komen op haar besluit, wanneer de emoties wat bedaard zouden zijn. De rechter was ook van oordeel dat de hotelketen de medewerkster had moeten informeren over de financiële gevolgen van de opzegging. Hij verplichte de hotelketen dan ook om het – inmiddels – achterstallig loon van november 2022 tot februari 2023 uit te betalen.

Deze zaak maakt duidelijk dat een op het oog duidelijke opzegging door werknemer niet altijd leidt tot een (direct) einde van het dienstverband. Heb je vragen over een mogelijke ontslagzaak of heb je te maken met een arbeidsgeschil? Praat er eens over met Christophe van Uden van Beks Advocaten – C.Van.Uden@Beksadvocaten.nl.

Beks Advocaten