Werkgever strafbaar voor bedrijfsongeval werknemer

Jaarlijks vinden er in Nederland meer dan 200.000 bedrijfsongevallen plaats. Van een lichte kneuzing tot aan een ongeval met dodelijke afloop. Van de 200.000 ongevallen werden er ruim 4300 gemeld bij Inspectie SZW. En in bijna 60 gevallen ging het zelfs om een letsel met dodelijke afloop.
Het is dan ook logisch dat bedrijfsveiligheid hoog op de agenda staat van zowel de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid als bij elke werkgever in Nederland.
Toch blijft de praktijk weerbarstig. Zo blijkt ook uit het voorbeeld wat onlangs voorbij kwam.

Een bedrijf waarin vele logistieke handelingen verricht worden, heeft een stage-overeenkomst met een beroepsopleiding. Het gevolg is dat er verschillende stagiaires aan de slag zijn. In dit specifieke geval gaat het om een stagiaire van 15 jaar oud. Hij toont zich een leergierige jongen die van aanpakken weet. Hij valt ook goed binnen de groep van vaste medewerkers. Al snel mag hij zelf bestellingen verzorgen. Ook voor de wat zwaardere bestellingen, waarvoor hij een pallettruck nodig heeft. Zijn collega’s leggen het hem even uit en alles gaat goed. Na enige tijd gaat het toch mis. Zijn voet raakt bekneld tussen pallettruck en muur. Het gevolg is dat zijn voet wordt verbrijzeld. In het ziekenhuis dient tot overmaat van ramp twee tenen te worden afgezet. Iedereen is er kapot van. Ook op het werk.

Uiteindelijk wordt de werkgever door de rechtbank gestraft omdat de Arbeidsomstandighedenwet is overtreden. De stagiaire had namelijk niet zelfstandig de pallettruck mogen bedienen. Hij had immers geen officiële cursus afgelegd. En ook bleek dat er onvoldoende toezicht was op de werkzaamheden van de stagiaire. De dagelijkse gang van zaken op de werkvloer bewees, aldus de officier van justitie, dat de werkgever zich kennelijk niet voldoende bewust is geweest van de risico’s en gevaren waaraan de stagiaire is blootgesteld.

De rechter is het op dat vlak eens met de officier van justitie en heeft aan de werkgever een forse boete van 40.000 euro opgelegd.

Tip!

Het is verstandig om de regels voor arbeidsveiligheid op te nemen in de arbeidscontracten met uw medewerkers. Verder is het zo dat een bedrijfsreglement en een gedragsprotocol kan helpen om het veiligheidsbewustzijn in uw bedrijf te stimuleren. Daarbij kunt u zelfs sancties vaststellen wanneer de regels worden overschreden. Uiteraard dient u er actief op toe te zien dat de regels en protocollen ook daadwerkelijk worden nageleefd. Toezicht en controle op naleving van de regels en protocollen is immers net zo belangrijk als het goed vastleggen daarvan.

Wellicht is het een goed idee om u eens bij te laten praten over de juridische mogelijkheden die u heeft om de veiligheid in uw bedrijf te borgen.
c.vanuden@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten