Werkgever wil functiewijziging afdwingen bij medewerker.

Een ondernemer benaderde ons onlangs met een niet alledaagse vraag. Hij had het voornemen om een medewerker een functiewijziging voor te stellen, met eraan gekoppeld een lager salaris.

De ondernemer heeft een bedrijf in metaalwaren. Het bedrijf heeft een beperkte omvang met enkele mensen in dienst. Er is één vertegenwoordiger in dienst die in het verleden de wat grotere aannemers bezocht. De afgelopen jaren is er echter veel veranderd. De bestellingen van de producten worden grotendeels afgehandeld door de verkoop binnendienst en komen vooral binnen via internet. De ondernemer is dan ook blij dat hij zijn webshop goed op orde heeft. Inmiddels is de omzet voor meer dan 90% te danken aan bestellingen die via internet plaatsvinden. De in dienst zijnde vertegenwoordiger heeft nauwelijks nog iets te doen.

De ondernemer heeft regelmatig het idee gehad om de vertegenwoordiger te ontslaan. Vooral ook omdat de toegevoegde waarde niet in verhouding staat met het riante beloningspakket inclusief auto. Echter, de vertegenwoordiger is altijd erg loyaal geweest en hij heeft ook veel kennis van de producten. Een andere functie, als telefonisch verkoopmedewerker zou dan ook heel passend zijn. Echter, het salarispakket voor telefonisch verkoper is een stuk lager. De ondernemer vraagt ons advies of het mogelijk is om de nieuwe functie aan te bieden met eveneens een stuk lager salaris.

In beginsel blijven de afspraken die in de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt geldig. In het geval van de ondernemer in kwestie, blijkt dat een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Dit biedt de ondernemer de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen, mits er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Een zwaarwegend bedrijfsbelang kan zich bijvoorbeeld voordoen in het geval van een reorganisatie.

In dit geval zorgden de werkgeverslasten van de vertegenwoordiger voor aanzienlijke kosten voor de ondernemer. Hierdoor kon de ondernemer geen belangrijke nieuwe investeringen in de ‘online’ verkoop doen. Met als gevolg dat  de toekomst en de winstgevendheid van de onderneming in gevaar kwam. Een reorganisatie, waarbij het ‘oude’ verkoopapparaat op de schop zou moeten gaan onder aanpassing van de functie, was dus noodzakelijk.

Wij stellen aan de ondernemer voor om met de vertegenwoordiger in gesprek gaat en  aan hem uit te leggen waarom reorganisatie en aanpassing van de functie noodzakelijk is. Daarbij zal de ondernemer ook aankondigen dat hij het salaris zal moeten verlagen tot 90% van het oorspronkelijke salaris, waarbij de verlaging stapsgewijs over een periode 6 maanden wordt ingevoerd. Ook zal aan de vertegenwoordiger worden verzocht om de bedrijfsauto in te leveren. Dit alles om kosten te reduceren en de toekomst van de onderneming veilig te stellen.

De vertegenwoordiger in kwestie was in eerste instantie verontwaardigd. Hij dreigde zelfs met een rechtszaak en meldde zich enkele dagen ziek. Toch besloot de vertegenwoordiger uiteindelijk in te gaan op de nieuwe functie en leek de werksfeer weer enigszins te herstellen. Echter, toen hij na enkele maanden aankondigde dat hij een nieuwe baan had, was dat geen verrassing voor de ondernemer.

Tip!

Heb je vragen over arbeidsvoorwaarden of een arbeidscontract? Neem dan contact op met Christophe van Uden van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten