Werkgever woedend op concurrent die personeel wegkaapt.

Onlangs werden we op ons kantoor geconfronteerd met een ondernemer die in alle staten was. De ondernemer in kwestie, een installateur met een 6-tal mensen in dienst, vroeg onze raad, omdat een concurrent zijn medewerkers actief aan het benaderen was. Inmiddels waren zelfs al twee werknemers op het aanbod van de concurrent ingegaan. Zijn vraag? Kan ik me beroepen op concurrentiebeding? Of, kan ik iets anders doen?

Kwesties waarmee we bij Beks Advocaten de laatste tijd vaker te maken krijgen. Vooral nu op de arbeidsmarkt sprake is van krapte.

Daarom hebben we nog maar eens enkele voorwaarden over het concurrentiebeding onder elkaar gezet.

Een concurrentiebeding is in beginsel alleen mogelijk bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je als werkgever bij een bepaalde tijd arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding wilt opnemen, dan dienen daarvoor zwaarwegende motieven aangedragen te worden (bedrijfsgevoelige omstandigheden, geheimhouding, specifieke projectomstandigheid).

Als door de werknemer akkoord gegaan is met een concurrentiebeding, kan alleen in bijzondere gevallen een beroep gedaan worden op (gedeeltelijke) vernietiging van het concurrentiebeding. In de praktijk kan dat bijvoorbeeld door het terugbrengen van de tijdsduur van het concurrentiebeding of de herziening van geografische reikwijdte.

Een rechter zal altijd een belangenafweging maken bij een vernietigingsverzoek. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijke schade bij de werkgever (bijvoorbeeld bedrijfsvertrouwelijkheid of direct aanwijsbaar klantverlies). Vanuit de optiek van de werknemer zal de rechter gevoelig zijn voor de kansen die een werknemer krijgt door de nieuwe baan (positieverbetering, of juist een verslechterde arbeidsmarktpositie als het concurrentiebeding van kracht blijft).

In het algemeen blijkt dat rechters vandaag de dag vooral kijken naar de belangen van werknemers.

Voor de werkgever die zich bij ons wendde, hadden we helaas ook niet het beste nieuws. In zijn arbeidscontract was zelfs geen concurrentiebeding opgenomen. Wij adviseerden hem om eens met zijn huidige medewerkers in gesprek te gaan en hen eens te vragen naar hun arbeidstevredenheid. Een niet juridische oplossing, die ook heel effectief kan zijn.

Heeft u vragen over uw arbeidscontracten? Christophe van Uden van Beks Advocaten geeft u graag advies. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten