Werknemer ziek tijdens vakantie? Wat doe je als werkgever?

Vakantie! Een tijd van ontspanning, plezier en onbekommerdheid. Toch is dat niet altijd het geval, helaas. Stel je voor, dat een medewerker tijdens de vakantie iets van een straatkraampje eet en een infectie oploopt of de medewerker schuift tijdens een avontuurlijke scootertrip onderuit en bezeert zijn/haar been zo erg, dat een ziekenhuisbehandeling nodig is. Ongemakken en ongelukken die een domper zetten op de vakantievreugde. Dit geldt natuurlijk voor het slachtoffer in kwestie, maar misschien ook voor u als werkgever. Tijd om eens enkele zaken op te sommen, waarmee u als werkgever rekening kunt houden.

Stel een verzuimprotocol op

Een verzuimprotocol is eigenlijk niets meer dan een stappenplan dat werknemer en werkgever volgen in geval van ziekte. In het verzuimprotocol wordt aandacht gegeven aan de ziekmelding, aan de wijze van contact tijdens ziekte, de inzet van een bedrijfsarts, de te nemen stappen tijdens langdurige ziekte, maar ook hoe wordt omgegaan met ziekte tijdens vakantie (dit laatste wordt nog wel eens vergeten).
Wellicht is dit te danken aan het feit dat veel werkgevers nog altijd denken dat een werknemer zich niet ziek meldt tijdens een vakantie. Ook tijdens vakantie heeft een werknemer het recht om zich ziek te melden.

Welke regels zijn van toepassing op vakantieverzuim?

De ziekmelding
Evenals in Nederland, is het zo dat bij ziekte in het buitenland, tijdens vakantie, de werknemer zo snel mogelijk een ziekmelding dient te doen. Is de werknemer daartoe niet in staat, dan kan dat gebeuren door een reisgenoot.

Bereikbaarheid
Er dienen zowel adres als contactgegevens doorgegeven te worden zodat de zieke werknemer altijd te bereiken is.

Medische verklaring
Een telefoontje is veelal niet afdoende om de ziekmelding officieel te maken. Een medische verklaring dan wel andere medische documenten zijn van belang om de ziekmelding te onderbouwen.

Terugreis
Indien de fysieke toestand dat toelaat, dan is het van belang dat de werknemer zo snel mogelijk terugkeert naar Nederland. Als dat niet lukt, dan dient daarvoor ook een medische verklaring voor gevraagd te worden.

Eigen bedrijfsarts
Eenmaal terug in Nederland is het van belang dat de werknemer daarvan zo snel mogelijk melding maakt om een afspraak te krijgen van de reguliere bedrijfsarts.

Compensatie van vakantiedagen bij ziekte

Als een werknemer heeft aangetoond dat sprake is van ziekte tijdens vakantie, dan worden deze ‘ziektedagen’ vergoed met vakantiedagen. De werknemer in kwestie houdt dus recht op deze vakantiedagen.

Op vakantie tijdens ziekte

In bepaalde gevallen is het toegestaan voor werknemers om op vakantie te gaan. In alle gevallen dient dit echter overlegd te worden met de bedrijfsarts.

Meer weten over het verzuimprotocol? Vraag het aan mr. Christophe van Uden van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten