Wet aanpak schijnconstructies maakt einde aan uitbuiting.

Vanaf 1 juli 2016 is de nieuwe Wet aanpak schijnconstructies van kracht. Een eerste deel van deze wet ging reeds in op 1 juli 2015. De wet is opgesteld om werknemers te beschermen tegen oneigenlijke inhoudingen en te garanderen dat het minimumloon daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

Afgelopen jaren werd het nieuws nog wel eens gehaald door ondernemers die onder twijfelachtige condities hun buitenlandse werknemers huisvesting boden. Daarbij werden betrokken werknemers gekort op hun minimumloon als vergoeding voor huisvesting, maaltijden en zorgverzekeringen. Zelfs boetes – zoals te hard praten tijdens werktijd – werden ingehouden op het minimumloon. Een ontoelaatbare situatie die door de wet aanpak schijnconstructies aangepakt wordt.

De wet maakt tevens een einde aan de scheve arbeidsverhoudingen waardoor oneerlijke concurrentie mogelijk is en Nederlandse werknemers worden verdrongen door buitenlands personeel. Tevens wordt een einde gemaakt aan de ontduiking van sociale premies door oneigenlijk lage lonen.

Welke maatregelen zijn ingevoerd om schijnconstructie tegen te gaan?
Sinds 1 januari 2016 dienen werkgevers zich te houden aan de volgende zaken.

+ Een werkgever dient te zorgen voor een duidelijke loonstrook waarop alle bedragen en premies helder worden toegelicht.

+ Minimumloon mag niet meer contant worden betaald maar dient per bank te worden overgemaakt. Het salarisdeel dat het minimumloon overschrijdt mag eventueel wel contant worden betaald. Ook kan een werknemer de werkgever machtigen om het volledig loon over te maken naar een andere bankrekening (zoals naar een schuldhulpverlener).

+ De Inspectie SZW is actief in haar controle. Wanneer een werkgever zich niet aan de wet houdt zal een boete of dwangsom worden opgelegd. Alle gecontroleerde bedrijven worden gepubliceerd, zowel degene die zich aan de wet houdt, als diegene die de wet niet goed hebben nageleefd.

Eerder was al vastgesteld dat er een ketenaansprakelijkheid van toepassing is. Hierdoor kan een werknemer niet alleen een werkgever aansprakelijk stellen maar ook de opdrachtgever van de werkgever.
Bij een verdenking kan de Inspectie SZW direct andere organisaties en instanties op de hoogte stellen.

Wilt u als werkgever meer weten over de gedetailleerde wijzigingen van de Wet aanpak schijnconstructie? Neem dan contact op met Christophe van Uden via c.van.uden@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten