Wet DBA uitgesteld? Wat nu?

Het zat er eigenlijk al een beetje aan te komen. Het rumoer rond de nieuwe Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) werd alsmaar heftiger. Uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat staatssecretaris Wiebes namens het kabinet de handhaving van de wet DBA heeft uitgesteld. De verklaring is dat er teveel onrust is ontstaan bij zowel ZZP’ers als werkgevers, door de vele haken en ogen die kleven aan de wet die de VAR-verklaring zou dienen op te volgen.

De Wet DBA houdt in dat opdrachtgevers en opdrachtnemers een contract kunnen afsluiten waarin duidelijk staat omschreven wat hun werkrelatie is. Hierdoor zou het eenvoudiger zijn om te controleren of iemand ook daadwerkelijk als zelfstandig ondernemer werkt. De belastingdienst stelt verschillende goedgekeurde modelovereenkomsten ter beschikking waarvan ZZP’ers en opdrachtgevers gebruik kunnen maken.

Vele bedrijven zijn gestopt met het inhuren van zelfstandigen. Ze vrezen naheffingen of boetes van de belastingdienst, door het maken van fouten. Het onderscheid tussen zelfstandigen en mensen in loondienst blijkt ook lastiger omdat de definitie (uit 1907) niet aansluit bij de praktijk.

Volgens werkgeversorganisaties zouden ruim 100.000 ZZP’ers serieuze problemen hebben door de nieuwe wet. De handhaving van de Wet DBA wordt nu uitgesteld tot 2018. Er wordt alleen opgetreden tegen kwaadwillenden . Volgens de staatssecretaris is kwaadwillend de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet –of had kunnen weten -dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).

Ons advies is om de voorbereiding van de Wet DBA voort te zetten en goedgekeurde modelovereenkomsten aan te gaan met ZZP’ers. U hoeft behoudens kwaadwillendheid tot 1 januari 2018 niet te vrezen voor boetes en zeker niet met terugwerkende kracht.

Wilt u meer weten hoe het zit met uw verantwoordelijkheden als werkgever of ZZP’er? Neem dan even contact op met één van de experts van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten