Wet Franchise biedt betere bescherming voor franchisenemers.

Je staat er iet altijd bij stil, toch kennen we in Nederland meer dan 800 verschillende franchiseformules. Niet alle formules zijn even bekend. De belangrijkste franchiseformules staan echter zeker op uw netvlies gebrand. Jumbo, Albert Heijn, McDonalds, Subway, Pizza Hut, om maar eens enkele bekende franchiseformules te noemen. Maar ook formules als thuisbezorgd.nl of een uitvaartverzorger als Yarden bedienen zich van het franchisemodel. En hoewel niet elke franchiseformule een garantie is voor succes, blijkt dat veel ondernemers zich prettig voelen in ‘bewezen’ zakelijke kaders waarbij vele zaken zijn geregeld en vastgelegd. Toch zijn het juist die regels en vastgelegde afspraken die een franchisenemer tot financiële wanhoop kunnen brengen.

Een afnameplicht? Een huurverplichting? Een verhoging van de marketingbijdrage? Een opleidingsbijdrage om nieuwe medewerkers te trainen? Het zijn zomaar een aantal voorbeelden die in de praktijk nog wel eens tot een conflict leiden. Een groot aantal franchiseketens heeft hun zaken zeer zeker op orde en zal een transparante communicatie voeren. Echter, de praktijk leert dat er ook een aantal franchiseformules zijn die zich met hun verdienmodel vooral te lijken focussen op de bijdrages en afdrachten van franchisenemers.

De regering heeft daarom enkele maanden geleden – december 2018 – besloten om een wetsvoorstel in te dienen die meer rechtsbescherming geeft aan franchisenemers. Een antwoord op vele misstanden die in de wereld van franchise toch wel voorkwamen. Met als doel om een gelijkwaardiger positie te verkrijgen tussen franchisegever en franchisenemer.

Enkele opvallende en belangrijke zaken die de nieuwe Wet Franchise regelt?

  • Franchisegever is verplicht om heldere relevante informatie te verstrekken waaronder de financiële verplichtingen rondom de gewenste franchisevestiging
  • Er wordt een verplichte bedenktijd ingesteld van 4 weken voor het sluiten van een franchise-overeenkomst
  • Er zal duidelijk omschreven zijn dat franchisenemers een instemmingsrecht hebben in geval van wijzigingen in de franchise-overeenkomst
  • Opname van verrekening of toewijzing (en afrekening) van opgebouwde goodwill door de franchisenemer.

 

Vanuit de franchisewereld klinkt wel wat kritiek op het nieuwe wetsvoorstel. Zo vindt men dat franchisenemers immers zelfstandige ondernemers zijn die op basis van vrijwilligheid participeren en de risico’s kunnen overzien. Het is een argument dat overigens vooral afkomstig is van de zogenoemde ‘hard franchisers’ waarbij er weinig bewegingsruimte is voor de franchisenemer.

De regering is echter van mening dat er zeker behoefte is aan een nieuwe Wet Franchise omdat er over de afgelopen jaren vele conflicten zijn geweest waarbij franchisenemers in de verdrukking zijn geraakt door een onredelijke machtsverhouding tussen franchisegever en franchisenemer.

Wilt u er eens over praten met één van de experts bij Bek Advocaten?

Neem contact op en stuur een mail aan info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten