Wettelijke verplichting vakantiedagen

Als de vakantieperiode aanbreekt, ontstaat er nog wel eens discussie over vakantiedagen. Menig werknemer is ervan overtuigd dat hij meer vakantiedagen tegoed heeft dan wat de werkgever aangeeft. De reden is dat er vaak onduidelijkheid is over het aantal vakantiedagen dat vanuit het verleden is ‘meegenomen’ of dat er een discussie ontstaat over het aantal wettelijke danwel bovenwettelijke dagen. Daarom sommen we nog maar eens enkele zaken op.


Wettelijk / Bovenwettelijk

Het wettelijk aantal vakantiedagen berekent u heel eenvoudig. Het is namelijk 4 keer het aantal uren dat iemand per week werkt. Dus, werkt iemand 28 uren per week, dan is het aantal vakantie-uren 4 x 28 is 112 uren ofwel 14 dagen.
Daarnaast kunt u als werkgever een aantal bovenwettelijke vakantiedagen afspreken. Is een CAO van toepassing, dan is dat daarin vermeld. Heeft u geen CAO? Dan kunt u het naar eigen voorkeur bepalen.

Opname van vakantiedagen

Een werknemer kan naar eigen voorkeur zijn/haar vakantiedagen opnemen. Heeft u bezwaar als werkgever? Dan heeft u twee weken de tijd om hiervan schriftelijk melding te doen. Uw bezwaar dient wel gegrond te zijn. Een goede reden is het als teveel mensen tegelijkertijd weg zijn en uw bedrijf niet goed kan doordraaien.

Verval / verjaring

Wettelijke vakantiedagen blijven geldig tot 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Opgebouwde vakantiedagen in 2018 dienen dus uiterlijk voor 30 juni 2019 zijn opgenomen.
Bovenwettelijke dagen zijn echter geldig tot 5 jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd.

Uitbetaling van vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen mogen niet uitbetaald worden tenzij een werknemer uit dienst treedt. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen wel worden uitbetaald als de werknemer daarom verzoekt. Echter dit is geen verplichting.


Tip!

Heeft u toch nog vragen over vakantiedagen? Aarzel niet om even contact op te nemen met mr. Christophe van Uden van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten