WHOA moeilijk bereikbaar voor kleinbedrijf door hoge kosten.

Om te vermijden dat bedrijven failliet gaan, hebben zij sinds drie jaar de mogelijkheid om een schuldregeling op te leggen, zelfs als niet alle schuldeisers het ermee eens zijn. De wetgeving die dit toestaat, functioneert over het algemeen naar behoren. Echter, voor kleinere ondernemingen is deze voorziening minder toegankelijk. Toch zien specialisten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden mogelijkheden, zo blijkt uit een evaluatie van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) lijkt wat minder toegankelijk voor mkb-bedrijven. Toch blijkt de wet niet ongeschikt voor deze groep. Dit is tenminste de stelling van Reinout Vriesendorp, die co-leider is van het onderzoek aan de Universiteit van Leiden. Hij benadrukt dat huidige hoge kosten een barrière vormen, maar vermeldt dat de minister plannen heeft om de griffierechten te verlagen. Daarnaast is de verplichting voor bedrijven om uitgebreide informatie te verschaffen een significante kostenpost, maar volgens Vriesendorp hoeft dit geen onoverkomelijke hindernis te zijn. Hij legt uit dat rechtbanken de noodzakelijke informatiehoeveelheid beoordelen, en dat voor kleinere ondernemingen vaak minder vereist is. Door de informatie-eisen voor mkb te versoepelen, worden de kosten voor juridisch en financieel advies gereduceerd, waardoor de wet toegankelijker wordt. Hij erkent echter dat er een evenwicht moet zijn, aangezien onvoldoende informatie kan leiden tot weerstand van schuldeisers en het mogelijk onthouden van goedkeuring door de rechtbank.

Het evaluatieonderzoek toont ook aan dat kleinere ondernemers en hun schuldeisers nog vaak onbekend zijn met de WHOA. De onderzoekers benadrukken echter dat het altijd even duurt voordat een nieuwe wet algemeen bekend is.

Het onderzoek bevestigt tevens dat de WHOA haar doel bereikt door het reorganisatievermogen van levensvatbare bedrijven te versterken. Ondersteunende maatregelen zoals de afkoelingsperiode, die schuldeisers verhindert om de bedrijfsvoering te verstoren, en de mogelijkheid om buitengerechtelijke akkoorden te stimuleren, dragen hieraan bij. De WHOA functioneert ook als een effectief middel in onderhandelingen tussen schuldenaar en schuldeisers.

Tip!

Om te voorkomen dat je als onderneming gebruik dient te maken van een procedure zoals de WHOA, raden wij altijd aan om op periodieke basis zaken als ondernemingsstructuur, financieringsconstructies en zekerhedenverdeling te beoordelen. De ervaring leert dat mogelijke schuldproblemen al op een vroeg tijdstip worden gesignaleerd en opgelost kunnen worden. 

Het LegalWise abonnement is juist opgezet om deze periodieke aandacht te agenderen en betaalbaar te houden.   

Wil je weten hoe je met een LegalWise abonnement de vinger aan de pols houdt om je bedrijf te beschermen tegen onnodige financiële en juridische onzekerheden? Praat er eens over met advocaat Christophe van Uden van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten