Ziek wegens cosmetische ingreep

Cosmetische ingrepen worden steeds populairder, maar hoe ga je als werkgever om met een werknemer, die zich ziek meldt vanwege een cosmetische ingreep. Is de werknemer eigenlijk wel ziek en bent u als werkgever gehouden om het loon door te betalen? Hij of zij doet de ingreep immers uit vrije wil. Moet het loon worden doorbetaald?

Onlangs werd deze vraag beantwoord door de kantonrechter te Middelburg. De werkneemster had twee cosmetische operaties aan haar gezicht laten uitvoeren en zij meldde zich daarna ziek. De werkgever heeft de ziekmelding niet geaccepteerd en daarover ontstond tussen partijen een geschil, dat zij aan de kantonrechter hebben voorgelegd.

De kantonrechter overweegt dat de werkneemster alleen recht heeft op doorbetaling van loon indien zij wegens arbeidsongeschiktheid niet in staat is om te werken. Daarbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen arbeidsongeschiktheid op het moment van de ingreep, arbeidsongeschiktheid gedurende de voorzienbare herstelperiode na de ingreep en de eventuele periode waarin de werknemer arbeidsongeschikt is vanwege complicaties.

 De werkneemster heeft een cosmetische ingreep zonder medische noodzaak ondergaan en is daarom volgens de kantonrechter op het moment van de ingreep nog niet ziek. De werkneemster dient daarom een vrije dag op te nemen.

Tijdens de (voorzienbare) herstelperiode is er volgens de kantonrechter wel sprake van ziekte en heeft de werkneemster dus in beginsel recht op loondoorbetaling. Omdat de werkneemster de ziekte echter opzettelijk heeft veroorzaakt, dient deze voor rekening van de werkneemster te komen. De werkneemster heeft hier immers zelf voor gekozen. De werkgever is daarom ook tijdens de herstelperiode niet verplicht om het loon door te betalen.

Indien er echter, na de normale herstelperiode, complicaties optreden dan komt dit niet voor rekening van de werkneemster. Dit was namelijk voor de werkneemster niet van te voren voorzienbaar en is daarom niet opzettelijk.

Indien een werknemer een cosmetische ingreep laat uitvoeren, is de eerste vraag of daartoe een medische noodzaak bestaat. Als die noodzaak er is, dan dient de werkgever het loon door te betalen. Als de noodzaak echter ontbreekt, bestaat er alleen recht op doorbetaling van loon, indien de ziekte (door complicaties) langer voortduurt dan de verwachte herstelperiode.

Heeft u naar aanleiding van dit onderwerp nog vragen? Neem dan contact op met ons kantoor

Beks Advocaten