Tijdens een periode van rust of vakantie ontstaan vaak de beste ideeën voor nieuwe producten of diensten. Bij de uitwerking is er vaak te weinig tijd om de afspraken in een contract goed vast te leggen. Wij nemen dat graag op ons. Dat is ons...

Over alternatieve geschillenbeslechting (Engels: alternative dispute resolution, ADR) wordt veel gesproken. Het “alternatieve” aspect van deze geschillenbeslechting is gelegen in het feit dat geen beroep op een rechter wordt gedaan, waardoor een snellere en goedkopere oplossing van het conflict kan worden bereikt. In het MKB...