Een bankgarantie geeft financiële zekerheid wanneer een verplichting wordt aangegaan tussen opdrachtgever (degene die de bankgarantie verstrekt) en een begunstigde (degene die beroep kan doen op de bankgarantie). Bij huurovereenkomsten of omvangrijke goederentransacties zijn bankgaranties veel voorkomend. Als u als opdrachtgever uw bank verzoekt om...

Er was eens een tijd dat banken moeite deden om u als klant binnen te halen. Bovendien kon u nog wel eens onderhandelen over voorwaarden. Die tijden liggen ver achter ons. In hun streven om vooral de eigen balans te verstevigen lijken de banken vergeten...

Elke onderneming beschikt over één of meerdere bankrekeningen. Toch hebben de meeste ondernemers geen notie van de algemene bankvoorwaarden. En dat kan voor vervelende situaties zorgen wanneer je een lening aangaat bij derden. Ook als je geen lening bij de bank hebt! Het punt is...