Bij een juridisch geschil horen wij vrijwel altijd de term rechtvaardigheid voorbijkomen. Logisch, want als je vindt dat er iets onrechtmatigs gebeurt, dan mag je optreden. Sterker nog, dan is het verstandig om op te treden.  Toch kan het voorkomen dat het rechtvaardigheidsverlangen een grotere...

Een werkgever benaderde ons onlangs met de volgende kwestie. Een medewerker van het bedrijf is, zelfs na een herkansing, niet geslaagd voor zijn certificering. Dit betekent dat de certificering uiteindelijk wordt verloren. Zonder certificering kan de medewerker zijn taak niet uitvoeren omdat het wettelijk verplicht...

Er worden vele onderzoeken uitgevoerd. Ook naar het wel en wee van ondernemers. En soms levert dat aardige inzichten op. Zoals de bevindingen van een ondernemerslijn die bij onze zuiderburen actief is. De ondernemerslijn is opgezet om ondernemers te helpen bij vragen, uitdagingen en problemen....

Als werkgever wordt u in deze tijd wellicht met zaken geconfronteerd die vragen kunnen oproepen. Eén van deze vragen werd ons onlangs gesteld toen een klant belde met het volgende. Een werknemer is teruggekeerd van vakantie. Het vakantieland is tijdens de vakantieperiode veranderd van code...

Als werkgever bent u, als het goed is, op de hoogte van uw werkgeversaansprakelijkheid in het geval van een bedrijfsongeval. Dit houdt namelijk in dat u in beginsel aansprakelijk bent voor letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval, tijdens werktijd. Ongevallen die het gevolg zijn van...