Als de vakantieperiode aanbreekt, ontstaat er nog wel eens discussie over vakantiedagen. Menig werknemer is ervan overtuigd dat hij meer vakantiedagen tegoed heeft dan wat de werkgever aangeeft. De reden is dat er vaak onduidelijkheid is over het aantal vakantiedagen dat vanuit het verleden is...

Lagere transitievergoeding en ruimere ontslagmogelijkheden door kantonrechter. Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Dit heeft een aantal consequenties voor u als werkgever, maar vooral ook voor uw werknemers in geval van ontslag. We zetten een aantal belangrijke wijzigingen...

Een klant benaderde ons onlangs met de vraag over zijn rechten en plichten als werkgever. De situatie is als volgt. Het betreft een werkneemster die al meer dan een week ziek thuis is. De werkneemster heeft zelf contact opgenomen met de klant om aan te...

In onze advocatenpraktijk krijgen we met regelmaat vragen over loondoorbetaling bij langdurige ziekte van een werknemer. Om u als werkgever enige helderheid te bieden, hebben we de meest relevante aandachtspunten voor u opgesomd. Een medewerker meldt zich ziek. Wat nu? In geval van langdurige ziekte,...

Onlangs werd één van onze advocaten gebeld met een prangende vraag van een cliënt. In het bedrijf van onze cliënt had een reorganisatie plaatsgevonden. Een deel van de logistieke activiteiten was overtollig geworden door inzet van nieuwe technologische systemen. De ontslagvergunning was verleend en het...

Sinds het begin van deze maand – 1 augustus 2018 – zijn nieuwe Uitvoeringsregels UVW van kracht. De nieuwe regels hebben specifiek betrekking op ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid. Wanneer u als werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer wilt beëindigen vanwege bedrijfseconomische redenen...