U zult ongetwijfeld wel eens te maken krijgen met oninbare vorderingen. Vervelend! Een klein lichtpuntje is het feit dat de reeds afgedragen BTW gemakkelijker teruggevraagd kan worden. Een oninbare vordering ontstaat bijvoorbeeld door een faillissement van uw debiteur. Tot nu toe is het een langdurig...

Als ondernemer bent u op de hoogte van het feit dat u uw personeelsdossiers actueel en op orde dient te hebben. Niet alleen omdat dat nodig is wanneer de arbeidsrelatie op springen staat, maar ook omdat  het de professionele manier is om verbeteringspunten, verwachtingen en...

Tijdens de vakantieperiode krijgen we nog wel eens de vraag of het mogelijk is om een medewerker te ontslaan tijdens de vakantieperiode. Meestal gaat het dan om medewerkers met een tijdelijk contract. De wet schrijft dan voor dat u minimaal 1 maand voor afloop van...

Het lijkt op het eerste gezicht zo onschuldig. Een ‘kleinigheidje’ van het bedrijf mee naar huis nemen. Zoals een pak koffie bijvoorbeeld. Toch is het dat niet. Dat ondervond een ziekenverzorgster onlangs toen zij op staande voet werd ontslagen. De kantonrechter, die instemde met het...

Vanaf 1 juli 2016 is de nieuwe Wet aanpak schijnconstructies van kracht. Een eerste deel van deze wet ging reeds in op 1 juli 2015. De wet is opgesteld om werknemers te beschermen tegen oneigenlijke inhoudingen en te garanderen dat het minimumloon daadwerkelijk wordt uitgekeerd....