Wanneer u als ondernemer aktiviteiten uitvoert voor derden, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor fysieke danwel financiele schade die u eventueel veroorzaakt. Het is dan ook logisch dat u kiest voor een goede aansprakelijkheidsverzekering. Toch krijgen we bij Beks Advocaten nog vaak vragen van ondernemers....

Helaas komt het nog al te vaak voor dat leveranciers buitensporige aansprakelijkheden aanvaarden bij het aangaan van een opdracht. Vooral onderaannemers in de bouw, architecten en andere adviseurs (ook in automatisering) lopen vaak risico’s die zij zich niet altijd realiseren bij het aangaan van de...

Een bedrijfsovername is een complex proces. Niet in de eerste plaats door emoties die oplaaien als sprake blijkt van ‘verkeerde’ interpretaties. Het is dan ook één van de meest gehoorde adviezen; laat u bijstaan door een onafhankelijk intermediair én leg alle afspraken op een duidelijke...

Een vastgoedontwikkelaar sluit in 2007 een ‘deal’ met een beleggingsinstelling over een aanstaande projectontwikkeling voor een woon-recreatiebestemming. De beleggingsinstelling eist daarbij dat de projectontwikkelaar een Eigen Vermogenspositie aanhoudt die tenminste zo hoog is als de aanbetaling die de beleggingsinstelling doet. Het gaat om een bedrag...