De toenemende inzet van online media door bedrijven biedt enorme kansen. Echter, het zorgt ook voor een toename aan fraude en cybercrime. Ook in het afgelopen jaar was er sprake van een aanzienlijke groei in het aantal online fraudegevallen. We hebben eens een overzicht gemaakt...

Het belang van ‘zaken vastleggen’ wordt nog wel eens onderschat. Vooral bij familiebedrijven. Helaas leidt het vaak tot onenigheid, en soms zelfs grote ruzie. Iets dat voorkomen kan worden als vooraf goed wordt nagedacht. Twee broers hebben een succesvol bedrijf. Het bedrijf is gevestigd op...

Wat te doen bij een belangrijk zakelijk besluit als u verhinderd bent? Met situaties als corona, worden we in de praktijk wat vaker dan voorheen geconfronteerd met bijzondere omstandigheden. We ondervonden dat onlangs toen bij een cliënt een belangrijk aandeelhoudersbesluit op de agenda stond. Van...