Wat te doen bij een belangrijk zakelijk besluit als u verhinderd bent? Met situaties als corona, worden we in de praktijk wat vaker dan voorheen geconfronteerd met bijzondere omstandigheden. We ondervonden dat onlangs toen bij een cliënt een belangrijk aandeelhoudersbesluit op de agenda stond. Van...

Het familiebedrijf wordt vaak omschreven als de ruggengraat van onze economie. Terecht. Helaas loopt het ook wel eens verkeerd. Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als er ruzie ontstaat tussen de vennoten van een familiebedrijf. Bij ruzie kunnen de emoties hoog oplopen. De rede...

Het aantal bedrijfsovernames groeit. Dat is vooral te danken aan de gunstige economische omstandigheden. Zo zijn bedrijfswaarderingen aan de hoge kant en ook het aantal kopers lijkt ongekend hoog. Uit een onderzoek van Marktlink, een overname-adviseur, blijkt dat bijna 20% van alle ondervraagde ondernemers overweegt...

Op LegalWise vindt u een overzichtelijke vragenlijst met betrekking tot de mogelijke overname van een vennootschaap en de door deze vennootschap in stand gehouden onderneming en haar dochtermaatschappijen. Deze vragenlijst dient om een juist en volledig beeld te verkrijgen van de vennootschap, haar onderneming en...

Van de in totaal 1,6 miljoen ondernemingen in Nederland, zijn 1,1 miljoen ondernemingen feitelijk ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel). Vooral in de bouw en logistiek is het fenomeen ZZP’er gemeengoed. Een ontwikkeling die te omarmen is. Immers, ondernemerschap wordt gestimuleerd. En het feit dat we meer...