5 zaken om rekening mee te houden. De leveringsvoorwaarden. Als u in het bezit bent van goede leveringsvoorwaarden, beperkt u de aansprakelijkheid. Maakt u gebruik van bestaande branchevoorwaarden? Dan weet u in ieder geval dat ze actueel zijn en zijn getoetst volgens de juiste juridische...

Lagere transitievergoeding en ruimere ontslagmogelijkheden door kantonrechter. Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Dit heeft een aantal consequenties voor u als werkgever, maar vooral ook voor uw werknemers in geval van ontslag. We zetten een aantal belangrijke wijzigingen...

Wanneer u als ondernemer activiteiten uitvoert voor derden, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor fysieke danwel financiele schade die u eventueel veroorzaakt. Het is dan ook logisch dat u kiest voor een goede aansprakelijkheidsverzekering. Toch krijgen we bij Beks Advocaten nog vaak vragen van ondernemers....

Helaas komt het nog al te vaak voor dat leveranciers buitensporige aansprakelijkheden aanvaarden bij het aangaan van een opdracht. Vooral onderaannemers in de bouw, architecten en andere adviseurs (ook in automatisering) lopen vaak risico’s die zij zich niet altijd realiseren bij het aangaan van de...