Onlangs werd melding gemaakt van het plotselinge vertrek van een ‘topman’ van een bekende retailer in Nederland. In dergelijke gevallen is het duidelijk dat het ontslag-gevende bedrijf een ruime financiële vergoeding zal verstrekken om verdere rechtzaken te voorkomen en het ‘vertrek’ daadwerkelijk gestand te doen....

Dat de transitievergoeding niet kan rekenen op veel enthousiasme bij ondernemers is duidelijk. De toegenomen kosten bij ontslag wegen namelijk niet altijd op tegen het flexibeler ontslagrecht. Wanneer een langdurig arbeidsongeschikte werknemer uit dienst gaat zal een stevige transitievergoeding betaald dienen te worden. Onprettig en...

Het zat er eigenlijk al een beetje aan te komen. Het rumoer rond de nieuwe Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) werd alsmaar heftiger. Uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat staatssecretaris Wiebes namens het kabinet de handhaving van de wet DBA heeft uitgesteld. De verklaring is...

U zult ongetwijfeld wel eens te maken krijgen met oninbare vorderingen. Vervelend! Een klein lichtpuntje is het feit dat de reeds afgedragen BTW gemakkelijker teruggevraagd kan worden. Een oninbare vordering ontstaat bijvoorbeeld door een faillissement van uw debiteur. Tot nu toe is het een langdurig...

Als ondernemer bent u op de hoogte van het feit dat u uw personeelsdossiers actueel en op orde dient te hebben. Niet alleen omdat dat nodig is wanneer de arbeidsrelatie op springen staat, maar ook omdat  het de professionele manier is om verbeteringspunten, verwachtingen en...

Tijdens de vakantieperiode krijgen we nog wel eens de vraag of het mogelijk is om een medewerker te ontslaan tijdens de vakantieperiode. Meestal gaat het dan om medewerkers met een tijdelijk contract. De wet schrijft dan voor dat u minimaal 1 maand voor afloop van...