Elk jaar opnieuw komen er duizenden nieuwe bedrijven bij. Een groot deel daarvan is online actief. Bij het bepalen van een nieuwe (handels)naam wordt vooral gekeken naar ‘beschikbaarheid’. Ofwel, is de naam nog te registreren als zelfstandig domein? Bij de keuze van een fantasienaam, leidt...

Regering beraadt zich op uitzondering voor drugs- en alcoholtests op de werkvloer. Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat de ‘beruchte’ AVG zijn intrede deed. Het doel? Het gebruik van persoonsgegevens, en de regels daarvoor, gelijk te trekken in heel Europa. Nu we een...

Ongetwijfeld heeft u afgelopen weken ook vele mails ontvangen met betrekking tot AVG. Er waren grofweg twee soorten mailberichten te onderscheiden. Type 1, met een toestemmingsverzoek voor het blijven toesturen van emails, en type 2 waarbij een aangepaste privacyverklaring de hoofdboodschap was. Verder was er...

Elke website dient zich te houden aan bepaalde wettelijke regels voor het waarborgen van de bezoekersprivacy. Ook dient uitgelegd te worden hoe en waarvoor Cookies ingezet worden. Dit kan door een gecombineerde Privacy- en Cookieverklaring, ook wel Privacy Statement genoemd. Op www.legalwise.nl vind u een...

Als eigenaar van een website dient u zich te houden aan wettelijke regels voor het waarborgen van bezoekersprivacy. Tevens dient u aan te geven dat uw website gebruik maakt van Cookies (als dat het geval is). U ondervangt dit met een verplichte Privacy Statement op...

Toename computercriminaliteit vraagt om extra maatregelen bij bedrijven. Het onderwerp computercriminaliteit is actueler dan ooit. Vooral nu blijkt hoe kwetsbaar sommige systemen zijn door hacker aanvallen. Alleen al vorige maand werden tienduizenden euro’s betaald door bedrijven om de gijzelsoftware ongedaan te maken. Een nutteloze actie...