Onzorgvuldigheid in ‘nieuw’ ontslagrecht kan werkgevers 150 miljoen euro kosten. …en wat doet de Minister? Per 1 juli a.s. treedt het nieuwe ontslagrecht in werking zoals bepaald in de vernieuwde Wet Werk en Zekerheid. Een ‘fout’ in het ontslagrecht kan daarbij voor een flinke kostenpost...

Wanneer u als vennoot besluit te stoppen binnen een vennootschap, wil dat niet zeggen dat u niet meer aansprakelijk bent voor schulden of verplichtingen die zijn aangegaan gedurende de periode dat u vennoot was. In dit voorbeeld gaat het om een klusbedrijf met twee vennoten...

De meeste startende ondernemers kiezen voor een eenmanszaak. Voor de hand liggend misschien. Toch is het jammer dat de Besloten Vennootschap (BV) als rechtsvorm niet vaker wordt overwogen. Vooral ook omdat sinds de invoering van de flex-bv het een stuk gemakkelijker is geworden om een...

Het is bepaald geen geheim dat banken hun sterke reputatie als geldverstrekker grotendeels verloren hebben. Vooral MKB bedrijven hebben afgelopen jaren gemerkt dat het verkrijgen van een bancaire financiering bijna een hopeloze zaak is geworden. Het kan dan ook geen verrassing zijn dat alternatieve financieringsvormen...

Hoewel de economische groei onmiskenbaar doorzet, blijkt uit het aantal openstaande vorderingen dat het nog zeker niet allemaal rozengeur en maneschijn is. Het aantal incassozaken nam in 2014 toe met ruim 16,5% tot in totaal 4,2 miljoen incassozaken. Positief lichtpuntje is dan wel dat de...

Stelt u zich even voor. Een werknemer is al meer dan een jaar ziek thuis. De arbeidsongeschikte werknemer blijkt een actief klusser en loopt graag een rondje, zo ontdekt de werkgever. Op enig moment besluit de zieke werknemer zelfs om deel te nemen aan de...

Veiligheid op de werkvloer is een thema dat met uiterste zorg benaderd dient te worden. En hoewel door relevante regels en de juiste beschermende middelen steeds minder bedrijfsongevallen plaatsvinden, is het toch goed te beseffen dat u als werkgever een verregaande verantwoordelijkheid heeft. Ter voorkoming...