Als de vakantieperiode aanbreekt, ontstaat er nog wel eens discussie over vakantiedagen. Menig werknemer is ervan overtuigd dat hij meer vakantiedagen tegoed heeft dan wat de werkgever aangeeft. De reden is dat er vaak onduidelijkheid is over het aantal vakantiedagen dat vanuit het verleden is...

Regering beraadt zich op uitzondering voor drugs- en alcoholtests op de werkvloer. Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat de ‘beruchte’ AVG zijn intrede deed. Het doel? Het gebruik van persoonsgegevens, en de regels daarvoor, gelijk te trekken in heel Europa. Nu we een...

Wanneer u als ondernemer activiteiten uitvoert voor derden, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor fysieke danwel financiele schade die u eventueel veroorzaakt. Het is dan ook logisch dat u kiest voor een goede aansprakelijkheidsverzekering. Toch krijgen we bij Beks Advocaten nog vaak vragen van ondernemers....

Onlangs werden we benaderd door een cliënt die een serieus probleem had met één van zijn toeleveranciers. Wat was er aan de hand? De cliënt in kwestie ontwikkelt en assembleert machines. In het assemblageproces worden een groot aantal meet- en regelcomponenten gebruikt, afkomstig van een...

Bij Beks Advocaten worden we met regelmaat ingeschakeld om een incassotraject op te starten namens cliënten. Onlangs kregen we te maken met tegenovergestelde vraag. Een cliënt vroeg ons namelijk of het zin had om te onderhandelen met een incassobureau dat namens één van zijn toeleveranciers...

U heeft een aanmaning ontvangen met daarin de dreiging dat de zaak naar een incassobureau zal gaan. Na ontvangst van een incassodreiging stelt u het bedrag niet verschuldigd te zijn. U vraagt om een betere onderbouwing. Download deze brief op LegalWise LegalWise abonnement. Veel ondernemers...